Προς Ρωμαίους

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Η επιστολή προς Ρωμαίους είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 16 κεφάλαια:

 • κεφ. 1-8: Η σωτηρία, δώρο της χάρης του θεού προς την ανθρωπότητα, γίνεται κτήμα του ανθρώπου με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έτσι, το Πνεύμα του Ιησού κάνει νεκρό για μας τον παλαιό κόσμο, μας ελευθερώνει από την αμαρτία, το νόμο και το θάνατο και μας οδηγεί στην οικογένεια της αιώνιας αγάπης του θεού.
 • κεφ. 9-11: Το σχέδιο του θεού για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας, Ιουδαίων και εθνικών.
 • κεφ. 12: Καρποί της σωτηρίας: Η ενότητα των πιστών και η άσκηση της αγάπης.
 • κεφ. 13: Η σχέση του χριστιανού προς την εξουσία, καθώς περιμένει την επάνοδο του Κυρίου.
 • 14:1-15:13: Ισχυροί και ασθενείς αδελφοί μέσα στην κοινότητα.
 • 15:14-33: Σχέδια για μελοντικά ταξίδια.
 • κεφ. 16: Χαιρετισμοί προς πολλούς παλαιούς συνεργάτες και φίλους.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, 3η έκδ., Γρηγόρης, Αθήνα 1991
 • Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, 2η έκδ., Πουρναράς, θεσσαλονίκη 1998
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α', Αθήνα 2003
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Β', Αθήνα 2003
 • David Arthur deSilva, An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation, InterVarsity Press, 2004
 • Donald Guthrie, New Testament Introduction, Inter-Varsity Press, 1990
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992


Καινή Διαθήκη (27 βιβλία)
Ευαγγέλια 01.Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον | 02.Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον | 03.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον | 04.Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον
Ιστορικά 05.Πράξεις των Αποστόλων
Επιστολές Παύλου 6.Προς Ρωμαίους | 7.Προς Κορινθίους Α' | 8.Προς Κορινθίους Β' | 9.Προς Γαλάτας | 10.Προς Εφεσίους | 11.Προς Φιλιππησίους | 12.Προς Κολοσσαείς | 13.Προς Θεσσαλονικείς Α' | 14.Προς Θεσσαλονικείς Β' | 15.Προς Τιμόθεον Α' | 16.Προς Τιμόθεον Β' | 17.Προς Τίτον | 18.Προς Φιλήμονα | 19.Προς Εβραίους
Καθολικές Επιστολές 20.Επιστολή Ιακώβου | 21.Επιστολή Πέτρου Α' | 22.Επιστολή Πέτρου Β' | 23.Eπιστολή Ιωάννου Α' | 24.Eπιστολή Ιωάννου Β' | 25.Eπιστολή Ιωάννου Γ' | 26.Επιστολή Ιούδα
Προφητικά 27.Αποκάλυψις Ιωάννου


Βλέπε επίσης