OrthodoxWiki:Copyrights

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Στη σελίδα περιγράφεται η επίσημη πολιτική του OrthodoxWiki. Έγινε ευρέως αποδεκτή ανάμεσα στους συντάκτες και θεωρείται στερεότυπο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι χρήστες. Είστε ελεύθεροι να επεξεργαστείτε αυτή τη σελίδα, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές στις οποίες προβαίνετε αντανακλούν την γενικότερη πολιτική του OrthodoxWiki πριν τις κάνετε.

Όλο το υλικό του OrthodoxWiki υπόκειται στο καθεστώς της διπλής GDFL και Creative Commons άδειας. Για άλλες άδειες (ιδιαίτερα όσες αφορούν σε εικόνες), βλ. Άδειες εικόνων.

Αναθεώρηση του προκαθορισμένου Copyright

Παρέχεται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της GNU Free Documentation License όπως χρησιμοποιείται από την Wikipedia και/ή της Attribution-ShareAlike Creative Commons License, Version 2.5 ή όποιας μεταγενέστερης έκδοσης, χωρίς Αμετάβλητα Τμήματα, κανένα Κείμενο Εξωφύλλου και κανένα Κείμενο Οπισθόφύλλου. Υπόκειται σε Αποποίηση ευθύνης.

Από τις 22 Νοεμβρίου 2005, αλλάχθηκε η δομή των αδειών. Προγενέστερα, η προκαθορισμένη άδεια για το περιεχόμενο του OrthodoxWiki ήταν η Άδεια Creative Commons (CC) (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0).

Δημιουργήθηκαν ορισμένα προβλήματα με τη συγκεκριμένη διευθέτηση, πέραν του γεγονότος ότι ;htan ασύμβατη (και συνεπώς παραβίαζε τους όρους) της GNU Free Documentation License (GFDL) που χρησιμοποιείται από τη Wikipedia. Τούτο προκαλούσε περιπλοκές, καθώς ένας αριθμός άρθρων ξεκίνησαν ως εισαγωγές από την wikipedia.

Εξαιτίας άλλων άλλων ζητημάτων, δεν επιθυμούσαμε απλά να υιοθετήσουμε την GFDL.

Έτσι τα προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα μετακινήθηκαν σε μία διπλή άδεια. Κάθε επεξεργασία εξ ορισμού υπόκειται στην άδεια GFDL και/ή μία αναθεωρημένη άδεια Creative Commons (Attribution-ShareAlike 2.5). Φυσικ'α αυτό δεν ισχύει για υλικό που έχει δημοσιευτεί υπό το καθεστώς διαφορετικής άδειας (εκτός και αν υπάρχει λεπτομερής άδεια για κάτι τέτοιο), όπως το περιεχόμενο που προέρχεται από την OrthodoxWiki και παραμένει υπό το καθεστώς της GFDL ή δημοσιεύσεις που έγιναν πριν από τις 22 Νοεμβρίου, 2005. Η πολιτική αυτή δεν έχει ισχύ επίσης για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο υποβάλλεται στο Ορθόδοξο Wiki με άλλους όρους πνευματικών δικαιωμάτων, όπως οι περισσότερες εικόνες μας και ορισμένα από τα λήμματα. Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε αυτή την άδεια αναδρομικά έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι επεξεργασίες σας, παρακαλούμε προσθέστε το πρότυπο Αποδοχή Αναθεώρησης στη σελίδα Χρήστη σας. (Μπορείτε να το κάνετε απλά προσθέτοντας "{{ΑποδοχήΑναθεώρησης}}" στη σελίδα σας.)

Η κύρια αλλαγή, όσον αφορά στην άδεια Creative Commons, είναι ότι η νέα άδεια επιτρέπει περιορισμένη εμπορική χρήση του περιεχομένου. Η GFDL ήδη επιτρέπει κάτι τέτοιο, και δεν βλέπουμε για ποιο λόγο η άδεια CC πρέπει να γίνει περσσότερο περιοριστική. Επιπλέον, δεν αναμένεται να κερδίσει κανείς από το περιεχόμενο του Ορθόδοξου Wiki. Αν μπορεί οποιοσδήποτε να κερδίσει κάτι δημοσιεύοντάς το σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω αναφερόμενων αδειών, θα είμαστε απλά ευτυχείς ότι το περιεχόμενο χρησιμοποιείται και ότι το Ορθόδοξο Wiki δημοσιεύεται. Επιπλέον, αναζητούμε συγγραφείς παράγωγων έργων υπό την "Share-Alike", που σημαίνει ότι δεν μπορούν να περιορίσουν την παρόμοια αντιγραφή των επεξεργασιών που κάνουν στα άρθρα του OrthodoxWiki.

Θα θέλαμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι φραγμοί για την αναπαραγωγή του υλικού εδώ δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Επί του παρόντος, για να είμαστε ασφαλείς, η αναπαραγωγή υλικού απαιτεί επαφή με και άδεια από όλους τους συνεισφέροντες για τη χρήση του υλικού τους και ατομική πίστωση του καθενός για τη συνεισφορά του στο έργο. Εν ευθέτω χρόνω η διαδικασία θα αλλάξει, έτσι ώστε η άδεια να εξασφαλίζεται με απλούστερο τρόπο.

Ας δούμε ένα φαναστικό σενάριο: Ένας αριθμός συγγραφέων αφιερώνει τον χρόνο του και την τεχνογνωσία του για να δημιουργήσει μια σειρά άρθρων για τον ορθόδοξο μοναχισμό στη Νότιο Aφρική. Κάποιος ιερέας στη Ζιμπάμπουε θέλει να ανατυπώσει αυτά τα άρθρα για για τους πιστούς της εκκλησίας του. Αντί να πάρει άδεια για την παραπομπή του κάθε συγγραφέα ξεχωριστά, μπορεί απλά να να παραπέμψει στη συλλογική συγγραφή του OrthodoxWiki και να αναφερθεί στην άδεια CC by-sa. Επίσης, δε χρειάζεται να ντρέπεται γιατί προσπαθεί να βγάλει τα έξοδα εκτύπωσης ή ακόμα και να έχει κάποιο κέρδος, ανταμοιβή για τον χρόνο και την προσπάθειά του. Αν θέλει να βάλει λίγο τοπικό άρωμα στα άρθρα είναι ελεύθερος να το κάνει, αλλά η αναθεώρησή του θα πρέπει να εκδοθεί υπό την ίδια άδεια. Κατ' αυτόν τον τρόπο άλλοι μπορούν να ωφεληθούν από το έργο του, όπως ωφελήθηκε και εκείνος από άλλους, πριν από αυτόν.

Για αυτό το λόγο το κείμενο που συνοδεύει το Αποθήκευση σελίδας θα έπρεπε να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να αναφέρει ότι: εκτός και αν αναφέρεται λεπτομερώς διαφορετικά, ο συγγραφέας της παρούσας δημοσιεύσης ή/και επεξεργασίας σελίδας παραχωρεί στο OrthodoxWiki και τον/τους λειτουργούς του (operator/s) το διαρκές και απαλλαγμένο δικαιωμάτων δικαίωμα να κάνει χρήση του,να αναθεωρήσει το, να αναδημοσιεύσει το, αλλάξει το, επεξεργαστεί το περιεχόμενο του συνεισφερόμενου έργου σε οποιαδήποτεμορφή ή μέσο, και ότι δε χρειάζεται περαιτέρω άδεια του συνεισφέροντος για παράγωγες χρήσεις του συνεισφερόμενου έργου και ότι όλες οι απαιτήσεις για απόδοση εκπληρούνται με την αναφορά της συλλογικής συγγραφής στο OrthodoxWiki και την αναφορά του δικτυακού τόπου του OrthodoxWiki (OrthodoxWiki.org), ο οποίος παρέχει τις πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων, όπως και το ιστορικό δημοσιεύσεων κάθε άρθρου, που συνδέει με τις σελίδες χρηστών και τις πληροφορίες που υποβάλλουν για τις επεξεργασίες τους.

Αυτή είναι η άποψη του δικηγόρου προς προστασία μας. Κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει ως δικό του το έργο οποιουδήποτε συγγραφέα και οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να επανεκδώσουν το υλικό τους με οποιαδήποτε άλλη άδεια επιλέξουν.

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Η πολιτική μας είναι η πρόληψη της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, αν νομίζετε ότι υπέπεσε στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκαθαριστούν οποιαδήποτε ζητήματα εγείρονται. Παρακαλούμε γνωρίστε μας αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια επί του θέματος ή ζητήματα προς σκέψιν.

Εισαγωγή περιεχομένου

Σημαντική σημείωση: Η διπλή άδεια δεν ισχύει για υλικό που εισάγεται από την OrthodoxWiki ή έτερο υλικό που έχει δημοσιευθεί υπό άλλη άδεια. Όλο το περιεχόμενο που εισάγεται από την OrthodoxWiki θα πρέπει να περιέχει σύνδεσμο προς το άρθρο και το ιστορικό του στη OrthodoxWiki. ("Η OrthodoxWiki θεωρεί τον άμεσο σύνδεσμο προς το ιδιαίτερο άρθρο της ως πλήρη συμφωνία με την GNU Free Documentation License (GFDL), εφόσον βέβαια το νέο άρθρο εκδίδεται επίσης και πάντα υπό την GFDL" [1] - βλ. επίσης wikipedia:Wikipedia:Copyright.)

Το υλικό που συνεισφέρεται στο OrthodoxWiki είτε θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο του χρήστη που το δημιούργησε, δημοσιευμένο υπό την διπλή άδεια που αναφέρεται ανωτέρω, ή πρέπει να δημοσιευθεί στο OrthodoxWiki ή με ξεκάθαρη δήλωση αδείας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η συνεισφορά είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί υπό την άδεια που καθορίζεται από τον κάτοχο. (Μπορείτε να δείτε πρότυπα τέτοιων αδειών στον OrthodoxWiki, στη σελίδα Πρότυπα πνευματικών δικαιωμάτων ή να δημιουργήσετε το δικό σας).

Για να καθοριστεί εάν η χρήση εισερχόμενου υλικού δικαιολογείται νόμιμα ως Εύλογη χρήση υπό τον νόμο των Η.Π.Α. συμβουλευτείτε τη σελίδα Wikipedia:Εύλογη χρήση. Γενικώς υλικό με πνευματικά δικαιώματα μπορεί να αναφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως παραπομπή σε ένα μεγαλύτερο άρθρο που παραπέμπει σε αυτό και το χρησιμοποιεί μόνον για λόγους σχολιασμού.

Οι παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων στο OrthodoxWiki δεν είναι ανεκτές. Το υλικό είναι υπευθυνότητα όσων συνεισφέρουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Συνεπώς, παρόλο που οι διαχειριστές πράττουν το καλύτερο δυνατόν, για να εμποδίσουν την παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, υπάρχει πιθανώς υλικό που διέφυγε της προσοχής μας. (Βλέπε: OrthodoxWiki:Αποποίηση ευθύνης.) Αν είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων υλικού που παραβιάζονται στο OrthodoxWiki, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Ανάκληση αδείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιος που δημοσίευσε ή επέτρεψε τα δημοσιευθεί το περιεχόμενό του στο OrthodoxWiki ίσως επιθυμεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης. Θα σκεφθούμε την αφαίρεση του άρθρου ή της εικόνας, εάν εξαρχής είχε σημειωθεί με ξεκάθαρο και απόλυτα διακριτό τρόπο ο κάτοχος των πνεματικών δικαιωμάτων και η σελίδα είχε κλειδωθεί από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία (περιεχομένου, όχι απαραίτητα μορφοποίησης). (Επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού υπό περιοριστικές άδειες στο OrthodoxWiki σε διάφορες περιπτώσεις.)

Ωστόσο, από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί περιεχόμενο στο OrthodoxWiki υπό τις προκαθορισμένες άδειες GFDL/CC, δεν μπορούμε να δεχθούμε ανάκληση αδείας, καθώς ήδη άλλοι χρήστες έχουν επενδύσει τον χρόνο και την προσπάθειά τους για να μορφοποιήσουν ή να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο ενός άρθρου. Κατά μία έννοια, το περιεχόμενο γίνεται ιδιοκτησία της κοινότητας, που προέρχεται από την προσφορά ενός ατόμου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον en:User:FrJohn αν έχετε ερωτήματα σχετικά με την πολιτική.

Εξαγωγή περιεχομένου και υλικού του OrthodoxWiki

Όταν εξάγετε υλικό από το OrthodoxWiki, η διπλή άδεια σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε με ποιά άδεια θα το δημοσιεύσετε — Είναι "είτε/ή" όχι "και οι δύο." Είναι σημαντικό να σημειώσετε πως αυτό συμβαίνει με το υλικό που έχει δημοσιευθεί απευθείας στο OrthodoxWiki. Άρθρα που ξεκίνησαν ως εισαγωγές από τη OrthodoxWiki εξάγονται μόνο υπό την GFDL αν μείνουν ανεπεξέργαστα. Αν προστεθεί νέο περιεχόμενο αυτό μπορεί να εξαχθεί είτε υπό την CC by-sa ή την GFDL (αλλά μόνο αυτό και όχι οι παλιότερες ενότητες του άρθρου έστω και αν έχουν τροποποιηθεί, αυτές παραμένουν μόνο υπό την GFDL). Οι άδειες είναι παρόμοιες, με ορισμένες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Αυτό που χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε το υλικό σας, είναι να αναφέρετε την πηγή σας και να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο πίσω στο αρχικό άρθρο (κατά προτίμηση η URL της τελευταίας επεξεργασίας του άρθρου). Τα παρόντα δεν ισχύουν για υλικό που βρίσκεται υπό το καθεστώς διαφορετικής άδειας, η οποία θα πρέπει να σημειώνεται στο άρθρο ή άλλο υλικό (πολλές φωτογραφίες, για παράδειγμα, έχουνν άδεια μόνο για το OrthodoxWiki και δεν μπορούν να εξαχθούν).

Σημείωση για συγγραφείς της OrthodoxWiki: Το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού τού OrthodoxWiki, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά με ρητό τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό την GFDL. Αυτό σημαίνει ότι απλώς ζητείται ένας σύνδεσμος που να οδηγεί πίσω στο άρχικό άρθρο (κατά προτίμηση ο σύνδεσμος της παρούσας εκδοχής του, η πιοο πρόσφατη αλλαγή στη σελίδα του ιστορικού του άρθρου). YΔε χρειάζεται να συμπεριληφθεί ο κατάλογος συγγραφέων, καθώς περιλαμβάνονται στο ιστορικό του τοπικού άρθρου.

Δείτε επίσης

Άλλες σελίδες που σχετίζονται με την πολιτική περί πνευματικών δικαιωμάτων στο OrthodoxWiki:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει μετάφρασης. Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki μεταφράζοντάς το.