Πράξεις των Αποστόλων

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Οι Πράξεις των Αποστόλων είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 28 κεφάλαια:

 • 1:1-8: Προοίμιο.
 • 1:9-12: Η ανάληψη του Κυρίου.
 • 1:13-14: Η πρώτη χριστιανική κοινότητα.
 • 1:15-26: Η εκλογή του δωδεκάτου αποστόλου Μαθθία.
 • 2:1-47: Τα γεγονότα κατά την Πεντηκοστή.
 • 3:1-5:42: Δράση των αποστόλων Πέτρου και Ιωάννου.
 • 6:1-8:3: Η κοινότητα των Ελληνιστών και ο Στέφανος.
 • 8:4-40: Ευαγγελισμός της Σαμάρειας και ο αιθίοπας ευνούχος.
 • 9:1-31: Η θεία κλήση του Σαύλου.
 • 9:32-11:30: Ευαγγελισμός της Ιουδαίας.
 • 12:1-25: Ο διωγμός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
 • 13:1-15:35: Η πρώτη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου και Βαρνάβα και η αποστολική σύνοδος.
 • 15:36-18:22: Η δεύτερη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου.
 • 18:23-21:14: Η τρίτη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου.
 • 21:17-26:32: Αιχμαλωσία του Παύλου στα Ιεροσόλυμα και φυλάκιση στην Καισαρεία.
 • 27:1-28:31: Μεταφορά του Παύλου: αιχμαλωσία και δράση στην Ρώμη.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, 3η έκδ., Γρηγόρης, Αθήνα 1991
 • Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, 2η έκδ., Πουρναράς, θεσσαλονίκη 1998
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α', Αθήνα 2003
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Β', Αθήνα 2003
 • David Arthur deSilva, An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation, InterVarsity Press, 2004
 • Donald Guthrie, New Testament Introduction, Inter-Varsity Press, 1990
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992


Καινή Διαθήκη (27 βιβλία)
Ευαγγέλια 01.Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον | 02.Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον | 03.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον | 04.Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον
Ιστορικά 05.Πράξεις των Αποστόλων
Επιστολές Παύλου 6.Προς Ρωμαίους | 7.Προς Κορινθίους Α' | 8.Προς Κορινθίους Β' | 9.Προς Γαλάτας | 10.Προς Εφεσίους | 11.Προς Φιλιππησίους | 12.Προς Κολοσσαείς | 13.Προς Θεσσαλονικείς Α' | 14.Προς Θεσσαλονικείς Β' | 15.Προς Τιμόθεον Α' | 16.Προς Τιμόθεον Β' | 17.Προς Τίτον | 18.Προς Φιλήμονα | 19.Προς Εβραίους
Καθολικές Επιστολές 20.Επιστολή Ιακώβου | 21.Επιστολή Πέτρου Α' | 22.Επιστολή Πέτρου Β' | 23.Eπιστολή Ιωάννου Α' | 24.Eπιστολή Ιωάννου Β' | 25.Eπιστολή Ιωάννου Γ' | 26.Επιστολή Ιούδα
Προφητικά 27.Αποκάλυψις Ιωάννου

Βλέπε επίσης