Προς Κορινθίους Α'

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Η προς Κορινθίους Α' επιστολή, είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 16 κεφάλαια:

 • 1:1-9: Χαιρετισμός και ευχαριστία.
 • 1:10-4:21: Μερίδες στην Εεκκλησία της Κορίνθου.
 • 5:1-6:20: Ηθικά έκτροπα στην Εκκλησία.
 • κεφ. 5: Η περίπτωση του αιμομίκτη.
 • 6:1-11: Η προσφυγή σε ειδωλολάτρες δικαστές.
 • 6:12-20: Το πρόβλημα της πορνείας.
 • 7:1-11:1: Απάντηση σε ερωτήματα των Κορινθίων.
 • 7:1-40: Σχέσεις των δύο φύλων.
 • 8:1-11:1: Τα ειδωλόθυτα και η κοινωνική ζωή.
 • 11:2-14:40: Αταξίες κατά τις συναθροίσεις της Εκκλησίας.
 • 11:2-34: Το ακάλυπτο των γυναικών κατά τη λατρεία και οι διαιρέσεις κατά το κυριακό δείπνο.
 • 12:1-14:40: Έκτροπα που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των πνευματικών χαρισμάτων (στο κεφ. 13 ο "Ύμνος της Αγάπης").
 • 15:1-58: Περί της αναστάσεως των νεκρών.
 • 16:1-24: Συστάσεις για τη λογεία (εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς) και προσωπικές ανακοινώσεις.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, 3η έκδ., Γρηγόρης, Αθήνα 1991
 • Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, 2η έκδ., Πουρναράς, θεσσαλονίκη 1998
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α', Αθήνα 2003
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Β', Αθήνα 2003
 • David Arthur deSilva, An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation, InterVarsity Press, 2004
 • Donald Guthrie, New Testament Introduction, Inter-Varsity Press, 1990
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992


Καινή Διαθήκη (27 βιβλία)
Ευαγγέλια 01.Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον | 02.Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον | 03.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον | 04.Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον
Ιστορικά 05.Πράξεις των Αποστόλων
Επιστολές Παύλου 6.Προς Ρωμαίους | 7.Προς Κορινθίους Α' | 8.Προς Κορινθίους Β' | 9.Προς Γαλάτας | 10.Προς Εφεσίους | 11.Προς Φιλιππησίους | 12.Προς Κολοσσαείς | 13.Προς Θεσσαλονικείς Α' | 14.Προς Θεσσαλονικείς Β' | 15.Προς Τιμόθεον Α' | 16.Προς Τιμόθεον Β' | 17.Προς Τίτον | 18.Προς Φιλήμονα | 19.Προς Εβραίους
Καθολικές Επιστολές 20.Επιστολή Ιακώβου | 21.Επιστολή Πέτρου Α' | 22.Επιστολή Πέτρου Β' | 23.Eπιστολή Ιωάννου Α' | 24.Eπιστολή Ιωάννου Β' | 25.Eπιστολή Ιωάννου Γ' | 26.Επιστολή Ιούδα
Προφητικά 27.Αποκάλυψις Ιωάννου


Βλέπε επίσης