Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Το ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 21 κεφάλαια:

 • 1:1-18: Πρόλογος: Θεολογία του Λόγου και οικονομία της ενσαρκώσεως.
 • 1:19-51: Τα προ της δράσεως του Ιησού.
 • 2:1-4:42: Η δράση του Ιησού στη Γαλιλαία, τα Ιεροσόλυμα και την Σαμάρεια.
 • 4:43-6:71: Η δράση του Ιησού στη Γαλιλαία, τα Ιεροσόλυμα και στην θάλασσα της Γαλιλαίας.
 • 7:1-10:39: Η δράση του Ιησού στα Ιεροσόλυμα.
 • 10:40-12:50: Η δράση του Ιησού πέραν του Ιορδάνου και στα Ιεροσόλυμα.
 • 13:1-38: Ο Ιησούς και οι μαθητές του.
 • 14:1-16:33: Η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ιησού.
 • 17:1-26: Η "αρχιερατική" προσευχή του Ιησού.
 • 18:1-19:42: Το πάθος της δόξας του Ιησού.
 • 20:1-29: Οι εμφανίσεις του αναστάντος Κυρίου στα Ιεροσόλυμα.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, 3η έκδ., Γρηγόρης, Αθήνα 1991
 • Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, 2η έκδ., Πουρναράς, θεσσαλονίκη 1998
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α', Αθήνα 2003
 • Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Β', Αθήνα 2003
 • David Arthur deSilva, An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation, InterVarsity Press, 2004
 • Donald Guthrie, New Testament Introduction, Inter-Varsity Press, 1990
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992


Καινή Διαθήκη (27 βιβλία)
Ευαγγέλια 01.Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον | 02.Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον | 03.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον | 04.Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον
Ιστορικά 05.Πράξεις των Αποστόλων
Επιστολές Παύλου 6.Προς Ρωμαίους | 7.Προς Κορινθίους Α' | 8.Προς Κορινθίους Β' | 9.Προς Γαλάτας | 10.Προς Εφεσίους | 11.Προς Φιλιππησίους | 12.Προς Κολοσσαείς | 13.Προς Θεσσαλονικείς Α' | 14.Προς Θεσσαλονικείς Β' | 15.Προς Τιμόθεον Α' | 16.Προς Τιμόθεον Β' | 17.Προς Τίτον | 18.Προς Φιλήμονα | 19.Προς Εβραίους
Καθολικές Επιστολές 20.Επιστολή Ιακώβου | 21.Επιστολή Πέτρου Α' | 22.Επιστολή Πέτρου Β' | 23.Eπιστολή Ιωάννου Α' | 24.Eπιστολή Ιωάννου Β' | 25.Eπιστολή Ιωάννου Γ' | 26.Επιστολή Ιούδα
Προφητικά 27.Αποκάλυψις Ιωάννου


Βλέπε επίσης