Ιησούς του Ναυή

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Ο Ιησούς του Ναυή είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στον ιουδαϊκό κανόνα συναριθμείται με τον τίτλο Ιησούς μεταξύ των βιβλίων της ομάδας των "Προφητών" και ειδικότερα στην υποομάδα των "Προγενεστέρων Προφητών", ενώ στον αντίστοιχο ελληνικό κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Ιστορικών Βιβλίων.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 24 κεφάλαια:

Α΄ ΜΕΡΟΣ - Ιστορικό: Προπαρασκευή και κατάκτηση της γης Χαναάν:

 • 1:1-4:18: Προετοιμασία για την εισβολή, αποστολή κατασκόπων, διάβαση του Ιορδάνη.
 • 4:19-5:15: Η στρατοπέδευση στα Γάλγαλα, περιτομή και εορτασμός του Πάσχα.
 • 6:1-8:29: Κατάληψη της Ιεριχώς και της Γαι.
 • 9:1-11:16: Η μετά των Γαβαωνιτών συνθήκη των Ισραηλιτών, ήττα των Αμορραίων, κατάκτηση της νότιας και βόρειας Χαναάν.
 • 11:17-12:24: Ανακεφαλαίωση κατακτήσεως.

Β΄ ΜΕΡΟΣ - Γεωγραφικό: Διανομή της κατακτηθείσας χώρας:

 • 13:1-19:51: Διανομή της εδώ του Ιορδάνη χώρας στις φυλές του Ισραήλ.
 • 20:1-9: Καθορισμός ασύλων πόλεων για φόνο εξ αμελείας ή χωρίς πρόθεση.
 • 21:1-45: Καθορισμός λευϊτικών πόλεων και βοσκοτόπων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Οι τελευταίες ενέργειες του Ιησού του Ναυή:

 • 23:1-16: Αποχαιρετιστήριος λόγος του Ιησού του Ναυή, παραινέσεις για τη διατήρηση του Νόμου και την αποφυγή ανάμειξης με τους Χανααναίους και με τη θρησκεία τους.
 • 24:1-28: Τελευταίοι λόγοι του Ιησού του Ναυή, η αμφικτιονική συνέλευση στη Σηλώ, όπου οι φυλές του Ισραήλ ανανέωσαν ενώπιον του Θεού τους δεσμούς τους με συνεκτικό στοιχείο τη μωσαϊκή μονοθεϊστική πίστη.
 • 24:29-31: Θάνατος και ταφή του Ιησού του Ναυή.
 • 24:32-33: Ταφή των οστών του Ιωσήφ στη Συχέμ, θάνατος και ταφή του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
 • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
 • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
 • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992
 • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
 • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
 • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001


Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ιστορικά (Πεντάτευχος) 01.Γένεσις | 02.Έξοδος | 03.Λευιτικόν | 04.Αριθμοί | 05.Δευτερονόμιον
Ιστορικά (λοιπά) 06.Ιησούς του Ναυή | 07.Κριταί | 08.Ρουθ | 09.Α' Βασιλειών | 10.Β' Βασιλειών | 11.Γ' Βασιλειών | 12.Δ' Βασιλειών | 13.Α' Παραλειπομένων | 14.Β' Παραλειπομένων | 15.Α' Έσδρας | 16.Β' Έσδρας | 17.Νεεμίας | 18.Τωβίτ | 19.Ιουδίθ | 20.Εσθήρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β' Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
Ποιητικά ή Διδακτικά 24.Ψαλμοί | 25.Ιώβ | 26.Παροιμίαι | 27.Εκκλησιαστής | 28.Άσμα Ασμάτων | 29.Σοφία Σολομώντος | 30.Σοφία Σειράχ
Προφητικά (ελάσσονες προφήτες) 31.Ωσηέ | 32.Αμώς | 33.Μιχαίας | 34.Ιωήλ | 35.Οβδιού | 36.Ιωνάς | 37.Ναούμ | 38.Αββακούμ | 39.Σοφονίας | 40.Αγγαίος | 41.Ζαχαρίας | 42.Μαλαχίας
Προφητικά (μείζονες προφήτες) 43.Ησαΐας | 44.Ιερεμίας | 45.Βαρούχ | 46.Θρήνοι | 47.Επιστολή Ιερεμίου | 48.Ιεζεκιήλ | 49.Δανιήλ

Βλέπε επίσης