Ζαχαρίας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Ο Ζαχαρίας είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στον ιουδαϊκό κανόνα συναριθμείται με τον τίτλο Ζαχαρίας μεταξύ των βιβλίων της ομάδας των "Προφητών" και ειδικότερα στην υποομάδα των "Μεταγενεστέρων Προφητών", ενώ στον αντίστοιχο ελληνικό κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Προφητικών Βιβλίων.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 14 κεφάλαια:

Α΄ ΜΕΡΟΣ - Οράματα και μεσσιακός θρίαμβος:

  • 1:1-6: Εισαγωγή. Κλήση σε μετάνοια.
  • 1:7-6:8: Τα οκτώ οράματα περί ανοικοδομήσεως του ναού, παλινόρθωσης της θεοκρατίας και μεσσιακού θριάμβου.
  • 6:9-15: Στέψη του Ζοροβάβελ ως πολιτικού αρχηγού.
  • 7:1-14: Το πρόβλημα της νηστείας σε ανάμνηση της καταστροφής του ναού.
  • 8:1-23: Μεσσιακές υποσχέσεις και το μέλλον των Ιουδαίων.

Β΄ ΜΕΡΟΣ - Τιμωρία των γειτονικών λαών και του Ισραήλ, θρίαμβος αυτού και της βασιλείας του Θεού:

  • 9:1-17: Η τιμωρία των γειτονικών λαών και η εγκαθίδρυση του Μεσσία.
  • 10:1-11:3: Κατάργηση ξένων δυναστών, εγκαθίδρυση ιουδαϊκής δυναστείας.
  • 11:4-13:9: Ο καλός και ο κακός ποιμένας κατά τις έσχατες ημέρες, πολιορκία και λύτρωση της Ιερουσαλήμ.
  • 14:1-21: Η εσχάτη ημέρα.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

  • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
  • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
  • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
  • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
  • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992
  • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
  • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
  • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001


Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ιστορικά (Πεντάτευχος) 01.Γένεσις | 02.Έξοδος | 03.Λευιτικόν | 04.Αριθμοί | 05.Δευτερονόμιον
Ιστορικά (λοιπά) 06.Ιησούς του Ναυή | 07.Κριταί | 08.Ρουθ | 09.Α' Βασιλειών | 10.Β' Βασιλειών | 11.Γ' Βασιλειών | 12.Δ' Βασιλειών | 13.Α' Παραλειπομένων | 14.Β' Παραλειπομένων | 15.Α' Έσδρας | 16.Β' Έσδρας | 17.Νεεμίας | 18.Τωβίτ | 19.Ιουδίθ | 20.Εσθήρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β' Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
Ποιητικά ή Διδακτικά 24.Ψαλμοί | 25.Ιώβ | 26.Παροιμίαι | 27.Εκκλησιαστής | 28.Άσμα Ασμάτων | 29.Σοφία Σολομώντος | 30.Σοφία Σειράχ
Προφητικά (ελάσσονες προφήτες) 31.Ωσηέ | 32.Αμώς | 33.Μιχαίας | 34.Ιωήλ | 35.Οβδιού | 36.Ιωνάς | 37.Ναούμ | 38.Αββακούμ | 39.Σοφονίας | 40.Αγγαίος | 41.Ζαχαρίας | 42.Μαλαχίας
Προφητικά (μείζονες προφήτες) 43.Ησαΐας | 44.Ιερεμίας | 45.Βαρούχ | 46.Θρήνοι | 47.Επιστολή Ιερεμίου | 48.Ιεζεκιήλ | 49.Δανιήλ

Βλέπε επίσης