Δανιήλ

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Ο Δανιήλ είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στον ιουδαϊκό κανόνα συναριθμείται με τον τίτλο Δανιήλ μεταξύ των βιβλίων που ονομάζονται "Αγιόγραφα", ενώ στον αντίστοιχο ελληνικό κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Προφητικών Βιβλίων.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 12 κεφάλαια:

Α΄ ΜΕΡΟΣ - Ιστορικές διηγήσεις για τη ζωή του Δανιήλ και των τριών παίδων.

 • 1:1-21: Εισαγωγή. Ο Δανιήλ και οι τρεις παίδες στην αυλή του αυτοκράτορα, ανάδειξη του προφήτη στο αξίωμα του διοικητή της Βαβυλώνας.
 • 2:1-49: Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα και η ερμηνεία του από τον Δανιήλ.
 • 3:1-4:3: Η άρνηση του Δανιήλ και των τριών παίδων να προσκυνήσουν την εικόνα του αυτοκράτορα, η διάσωση των παίδων από τη φλεγόμενη κάμινο.
 • 4:4-34: Η παραφροσύνη του Ναβουχοδονόσορα, το όνειρο του και η αποκατάσταση της υγείας του με την ερμηνεία του ονείρου από το Δανιήλ.
 • 5:1-31: Το συμπόσιο του Βαλτάσαρ, η μυστηριώδης γραφή και η εξήγησή της από τον Δανιήλ.
 • 6:1-28: Ο Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων και η θαυμαστή διάσωσή του.

Β΄ ΜΕΡΟΣ - Οράματα.

 • 7:1-28: Το όραμα των τεσσάρων θηρίων που αναδύονται από τη θάλασσα και η εξήγησή του.
 • 8:1-27: Το όραμα του κριού και του μονόκερου τράγου και η εξήγησή του από τον άγγελο Γαβριήλ στον Δανιήλ.
 • 9:1-27: Το όραμα των έβδομήκοντα εβδομάδων και η εξήγησή του από τον άγγελο Γαβριήλ.
 • 10:1-12:13: Η εμφάνιση του αγγέλου Γαβριήλ στον Δανιήλ και οι αποκαλύψεις για όσα θα συμβούν.

Στο βιβλίο του Δανιήλ περιλαμβάνονται και κάποια Δευτεροκανονικά τεμάχια που σώζονται μόνο στα ελληνικά με συμπληρωματικές πληροφορίεςγια τον Δανιήλ και τους τρεις παίδας:

 • στίχ. 64: Διήγηση για τη Σωσάννη (ή Σουσάννα) (τοποθετημένη στην αρχή του βιβλίου, πριν ξεκινήσει το 1ο κεφάλαιο).
 • στίχ. 22: Η προσευχή του Αζαρία και
 • στίχ. 45: Ο ύμνος των τριών παίδων (τα δύο αυτά τεμάχια είναι τοποθετημένα μεταξύ των εδαφίων 3:23-3:24).
 • στίχ. 42: Διήγηση περί Βήλ και δράκοντα (τοποθετημένη στο τέλος του βιβλίου, μετά το 12ο κεφάλαιο).

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
 • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
 • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
 • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992
 • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
 • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
 • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001


Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ιστορικά (Πεντάτευχος) 01.Γένεσις | 02.Έξοδος | 03.Λευιτικόν | 04.Αριθμοί | 05.Δευτερονόμιον
Ιστορικά (λοιπά) 06.Ιησούς του Ναυή | 07.Κριταί | 08.Ρουθ | 09.Α' Βασιλειών | 10.Β' Βασιλειών | 11.Γ' Βασιλειών | 12.Δ' Βασιλειών | 13.Α' Παραλειπομένων | 14.Β' Παραλειπομένων | 15.Α' Έσδρας | 16.Β' Έσδρας | 17.Νεεμίας | 18.Τωβίτ | 19.Ιουδίθ | 20.Εσθήρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β' Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
Ποιητικά ή Διδακτικά 24.Ψαλμοί | 25.Ιώβ | 26.Παροιμίαι | 27.Εκκλησιαστής | 28.Άσμα Ασμάτων | 29.Σοφία Σολομώντος | 30.Σοφία Σειράχ
Προφητικά (ελάσσονες προφήτες) 31.Ωσηέ | 32.Αμώς | 33.Μιχαίας | 34.Ιωήλ | 35.Οβδιού | 36.Ιωνάς | 37.Ναούμ | 38.Αββακούμ | 39.Σοφονίας | 40.Αγγαίος | 41.Ζαχαρίας | 42.Μαλαχίας
Προφητικά (μείζονες προφήτες) 43.Ησαΐας | 44.Ιερεμίας | 45.Βαρούχ | 46.Θρήνοι | 47.Επιστολή Ιερεμίου | 48.Ιεζεκιήλ | 49.Δανιήλ

Βλέπε επίσης