Β' Παραλειπομένων

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Το Β' Παραλειπομένων είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στον ιουδαϊκό κανόνα συναριθμείται με τον τίτλο Χρονικά Β΄ (ή Β΄ Χρονικών) μεταξύ των βιβλίων που ονομάζονται "Αγιόγραφα", ενώ στον αντίστοιχο ελληνικό κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Ιστορικών Βιβλίων.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 36 κεφάλαια:

 • 1:1-17: Θυσία του Σολομώντα προς το Θεό και υποσχέσεις του Θεοΰ προς αυτόν.
 • 2:1-7:22: Προετοιμασία, ίδρυση, εγκαίνια του ναού και εμφάνιση του Θεοΰ στον Σολομώντα.
 • 8:1-9:31: Η υπόλοιπη δράση του Σολομώντα, επίσκεψη της βασίλισσας της Σαβά, πλούτος, δόξα και θάνατος του Σολομώντα.
 • 10:1-12:16: Η μετά το θάνατο του Σολομώντα ιστορία του νοτίου βασιλείου μέχρι της καταστροφής του. Η επί του βασιλιά Ροβοάμ διάσπαση του βασιλείου και η βασιλεία αυτού.
 • 13:1-22:9: Βασιλεία των βασιλέων του Ιούδα, Αβιά, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωράμ και Οχοζία.
 • 22:10-33:25: Κατάληψη της εξουσίας από τον Γοθολία και βασιλεία των Ιωάς, Αμασία, Οζία, Άχαζ, Εζεκία, Μανασσή και Αμών.
 • 34:1-36:21: Βασιλεία των Ιωσία, Ιωάχαζ, Ιωακείμ, Ιεχονία, Σεδεκία, καταστροφή της Ιερουσαλήμ.
 • 36:22-23: Διάταγμα του Κύρου περί επιστροφής των αιχμαλώτων.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
 • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
 • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
 • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992
 • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
 • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
 • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001


Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ιστορικά (Πεντάτευχος) 01.Γένεσις | 02.Έξοδος | 03.Λευιτικόν | 04.Αριθμοί | 05.Δευτερονόμιον
Ιστορικά (λοιπά) 06.Ιησούς του Ναυή | 07.Κριταί | 08.Ρουθ | 09.Α' Βασιλειών | 10.Β' Βασιλειών | 11.Γ' Βασιλειών | 12.Δ' Βασιλειών | 13.Α' Παραλειπομένων | 14.Β' Παραλειπομένων | 15.Α' Έσδρας | 16.Β' Έσδρας | 17.Νεεμίας | 18.Τωβίτ | 19.Ιουδίθ | 20.Εσθήρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β' Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
Ποιητικά ή Διδακτικά 24.Ψαλμοί | 25.Ιώβ | 26.Παροιμίαι | 27.Εκκλησιαστής | 28.Άσμα Ασμάτων | 29.Σοφία Σολομώντος | 30.Σοφία Σειράχ
Προφητικά (ελάσσονες προφήτες) 31.Ωσηέ | 32.Αμώς | 33.Μιχαίας | 34.Ιωήλ | 35.Οβδιού | 36.Ιωνάς | 37.Ναούμ | 38.Αββακούμ | 39.Σοφονίας | 40.Αγγαίος | 41.Ζαχαρίας | 42.Μαλαχίας
Προφητικά (μείζονες προφήτες) 43.Ησαΐας | 44.Ιερεμίας | 45.Βαρούχ | 46.Θρήνοι | 47.Επιστολή Ιερεμίου | 48.Ιεζεκιήλ | 49.Δανιήλ

Βλέπε επίσης