Ιεσσαί

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ιεσσαί είναι το όνομα ενός βιβλικού προσώπου της Παλαιάς Διαθήκης (Ρουθ 4,22), άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και προπάτωρ του Ιησού Χριστού. Ο Ιεσσαί ήταν γιος του Ωβήδ και εγγονός του Βοόζ και της Ρουθ (Ρουθ 4,17-22. Α΄ Παραλ. 2,12. Ματθ. 1,5). Ήταν πατέρας οκτώ παιδιών, από τα οποία νεώτερος ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, Δαυίδ.

Ο Μεσσίας, καταγόμενος από τον Δαυίδ, χαρακτηρίζεται από τον προφήτη Ησαΐα ως "ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί" (Ησ. 11,1. Ρωμ. 15,12). Επιπλέον, ο Ιεσσαί ανεφέρεται και στους δύο γενεαλογικούς πίνακες του Ιησού στην Καινή Διαθήκη (Ματθ. 1,5-6. Λουκ. 3,32). Από την προφητεία του Ησαΐα προέκυψε και το λεγόμενο Δένδρο του ιεσσαί, μια τυπολογική παράσταση της γενεαλογικής κλίμακας του Ιησού Χριστού, η οποία εντάχθηκε σύντομα στο θεματολόγιο της χριστιανικής τέχνης και της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Στην εικονική παράσταση, ο Ιεσσαί παρίσταται ανακείμενος και αναφύεται από το σώμα του κορμός δένδρου, κάθε κλάδος του οποίου φέρει την εικόνα ενός από τους προγόνους του Χριστού. Στην ψηλότερη κορυφή του δένδρου παρουσιάζεται η Θεοτόκος με τον Ιησού[1].

Η μνήμη του Ιεσσαί τιμάται στις 18 Δεκεμβρίου οπότε η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη όλων αυτών που στους αιώνες ευαρέστησαν στο Θεό, από του Αδάμ, μέχρι και του Ιωσήφ μνηστήρα της Θεοτόκου[2].

Βιβλιογραφία

  • "Ιεσσαί", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 6, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1965, στ. 850.
  • "Ιεσσαί", Μουστάκης Βασίλειος, Λεξικό της Αγίας Γραφής, Αθήναι 1955, σελ. 82-83.
  • "Ιεσσαί", Κωνσταντίνου Γ., Λεξικόν των Αγίων Γραφών, Γρηγόρης, Αθήνα 1973 (c1888), σελ. 457.

Υποσημειώσεις

  1. "Ιεσσαί δένδρον", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 29, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
  2. Τσολακίδης Δ. Χρήστος, Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας, έκδ. 2η, εκδ. Χ.Δ. Τσολακίδη, Αθήνα 2001, σελ. 1122.