Βίκτωρ Μάρτυρας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Άγιος Βίκτωρ μαρτύρησε κατά το έτος 160 επί δούκα Σεβαστιανού στην Ιταλία. Βασανίστηκε σκληρά από τους ειδωλολάτρες στην προσπάθεια τους να τον αναγκάσουν να αρνηθεί τον Χριστό.[1] Θανατώθηκε με ξίφος[2]. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου.

Στίχοι

Oυ δειλιών ην, ουδέ Bίκτωρ προς ξίφος,

Πάσαν μακράν που καρδίας θεις δειλίαν.

Υποσημειώσεις

  1. "...ετζάκισαν τους δακτύλους του. Έπειτα δε, τον έβαλαν μέσα εις ένα αναμμένον καμίνι, εις το οποίον μείνας τρεις ημέρας, ευγήκεν αβλαβής. Έπειτα αναγκάσθη να πίη θανατηφόρα φαρμάκια. Eπειδή δε αυτά έμειναν ανενέργητα και δεν τον έβλαψαν, διά τούτο ο ταύτα συγκεράσας φαρμακοποιός, προσήλθεν εις τον Xριστόν και επίστευσε. Mετά ταύτα ανασπώσιν αυτού τα νεύρα. Kαι κατακαίουσιν αυτόν με βρασμένον έλαιον. Έπειτα ανάγκασαν αυτόν να πίη σκόνιν ανακατωμένην με ξύδι, είτα ευγάνουσι τους οφθαλμούς του και κρεμώσιν αυτόν κατακέφαλα εις τριών ημερών διάστημα. Ύστερον ευγάνουσι το δέρμα του..." (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)
  2. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1963, στ. 897

Βιβλιογραφία

  • Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού , Έκδόσεις Δόμος
  • Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1963, στ. 897.
  • Μηναίον Νοεμβρίου, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2002.