Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Μια επισκοπική μίτρα

Η μίτρα δεν θεωρείται άμφιο, αλλά έμβλημα του επισκοπικού βαθμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το σχέδιό της (του κλειστού στέμματος με σταυρό) βασίζεται στο στέμμα των Αυτοκρατόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η χρήση της ξεκίνησε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ως σύμβολο της συνέχειας της πολιτικής οργάνωσης από την εκκλησιαστική. Καθιερώθηκε ουσιαστικά μετά τον 16ο αιώνα.

Ο αρχικός της συμβολισμός ήταν το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο φόρεσε ο Χριστός πριν τη Σταύρωση, ενώ συμβολίζει και το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου, με την έννοια ότι ο αρχιερέας που την φοράει είναι η ζώσα εικόνα του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Γι αυτό το λόγο συμβολίζει τη Βασιλική Εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τόπον του Οποίου στέκεται ο Επίσκοπος κατά τη Θεία Λειτουργία. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς έλαβε και ως άνθρωπος τη Βασιλική Θεϊκή εξουσία που είχε και ως Θεός, έτσι οφείλει και ο Επίσκοπος να επιδεικνύει αυτή τη Βασιλική ιδιότητα του Κυρίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Εκτός αυτής, οφείλει να ενδύεται την ταπεινότητα του Χριστιανικού φρονήματος.


Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.