Επιμάνικα

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παράδειγμα επιμάνικων ιερέως

Τα επιμάνικα είναι σκληρά υφάσματα που περιβάλλουν τα μανίκια του Στιχαρίου. Στόχο έχουν να βοηθήσουν στην άνετη κίνηση των χεριών του Λειτουργού. Τα επιμάνικα συμβολίζουν την εξαγιαστική ευλογία του Ιερέως, που ουσιαστικά μέσω αυτής ενεργεί ο ίδιος ο Θεός, ενώ συμβολίζουν επίσης τα δεσμά, με τα οποία έδεσαν τον Σωτήρα κατά τη δίκη Του.

Όταν ο Λειτουργός φορά το δεξί, απαγγέλλει από το βιβλίο της Εξόδου (15,6) «Η δεξιά σου χείρ, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύϊ· η δεξιά σου, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς· και τω πλήθει της δόξης σου συνέτριψας τους υπεναντίους. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν», ενώ στην ένδυση του αριστερού το ψαλμικό (118,73) «Αι χείρές σου εποίησάν με και έπλασάν με, συνέτισόν με και μαθήσομαι τας εντολάς σου. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».


Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.