Αιμιλιανός Μάρτυρας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Άγιος Αιμιλιανός είναι μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η καταγωγή του ήταν από το Δορόστολον[1] και ήταν δούλος ενός ειδωλολάτρη. Κατά τους χρόνους που Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και βικάριος[2] ο Καπετωλίνος, και συγκεκριμένα το έτος 361, μπήκε ο Άγιος μέσα σε έναν ειδωλολατρικό ναό και με ένα σφυρί συνέτριψε όλα τα είδωλα. Μετά από αυτό, οι αρχές της πόλεως συνέλαβαν πολλούς και τους βασάνιζαν για να βρούνε ποιός έκανε αυτήν την πράξη. Τότε ο Άγιος, παρουσιάστηκε μόνος του και ομολόγησε ότι αυτός κατέστρεψε τα είδωλα. Ταυτόχρονα έλεγξε και τον βικάριο για την πίστη του στους ψεύτικους θεούς. Τότε τον μαστίγωσαν και τον έριξαν στην πυρά. Ο Άγιος Αιμιλιανός παρέδωσε το πνεύμα παραμένοντας όμως το σώμα του άκαυστο[3]. Η μνήμη του εορτάζεται στις 18 Ιουλίου.

Στίχοι

Αιμιλιανός ανθράκων βληθείς μέσον.

Ον Ησαΐας είδεν άνθρακα βλέπει.

Ογδοάτη δεκάτη καύσαν πυρί Αιμιλιανόν.

Υποσημειώσεις

  1. "...είναι πόλη Μοισίας της εν τη Θράκη." (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού», Έκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005 τόμος Γ, σελ. 348)
  2. Διοικητής της Θράκης
  3. "Περί του Αγίου Αιμιλιανού τούτου γράφει ο Θεοδώρητος, εν βιβλίω τρίτω, κεφάλ. έκτο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ταύτα «Εν Δοροστόλω, πόλις δε αύτη της Θράκης επίσημος, Αιμιλιανός ο νικηφόρος αγωνιστής, υπό Καπετωλίνου του της Θράκης απάσης άρχοντος, παρεδόθη πυρά.» Σημειώσαι, ότι εν τη Μεγίστη Λαύρα σώζεται το Μαρτύριον τούτου ελληνικόν, ου η αρχή «Βασιλεύοντος του ασεβεστάτου Ιουλιανού». (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού», Έκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005 τόμος Γ, σελ. 349)

Βιβλιογραφία