Πρότυπο:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το εξώφυλλο του βιβλίου
 • Τίτλος βιβλίου: Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
 • Κατηγορία: Εισαγωγές-Καινή Διαθήκη
 • Συγγραφέας: Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης
 • Εκδότης: Πουρναράς
 • Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
 • Έτος Έκδοσης: 1988, 2η έκδοση (c1983).
 • Σελίδες: 484.
 • Περιεχόμενα: Σελίδες περιεχομένων
 • Σύνοψη: Με τον όρο Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμαστε σε μια ξεχωριστή, βοηθητική επιστήμη της θεολογίας, που διερευνά κάθε είδους δεδομένα που έχουν σχέση με τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, γλωσσικά, φιλολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, θρησκειολογικά, πνευματικά και θεολογικά[1]. Στην Ορθοδοξία, τα εκκλησιαστικά γεγονότα κινούνται στον χρόνο και την ιστορία, και αποτελούν την "ιστορική έκφραση του έργου του αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας"[2]. Ένα τέτοιο γεγονός, είναι η συγγραφή των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης και η συγκρότησή τους σε Κανόνα, δηλ. σε ένα σώμα θεόπνευστων κειμένων που αποτέλεσαν το δεύτερο μέρος της Αγίας Γραφής των Ορθοδόξων και όλων των Χριστιανών. Αυτή η σχέση της Καινής Διαθήκης με την ιστορία, δίνει την δυνατότητα της επιστημονικής προσέγγισης των κειμένων που την απαρτίζουν, με τη βοήθεια των γενικών αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται στην Φιλολογία και τις ιστορικές επιστήμες, χωρίς βέβαια να θεωρηθεί ότι αυτά γίνονται μόνο από επιστημονικό ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της σχετικής έρευνας πρέπει να είναι η "διακονία της Εκκλησίας" και η "οικοδομή του λαού του Θεού"[3]. Σε αυτές τις αρχές στήριξε το πόνημά του ο καθ. Ι. Καραβιδόπουλος και πρόσφερε ένα επιστημονικό μεν αλλά ευκολοδιάβαστο και πλήρες έργο στον φοιτητή της Θεολογίας και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις άγιες Γραφές, αναγνώστη[4]. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο βιβλίο αυτό, είναι οι αναμενόμενες για το αντικείμενο της Εισαγωγής: Ποιο είναι το έργο της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, τι είναι η Καινή Διαθήκη, ποια η ιστορία του χειρόγραφου και έντυπου κειμένου της, ποιες οι σημαντικότερες μεταφράσεις, η ιστορία του Κανόνα της και ο ρόλος του στην Εκκλησία, η γλώσσα των ευαγγελίων και των άλλων κειμένων και κατόπιν, αναλυτική εξέταση, ένα προς ένα, των 27 βιβλίων της Κ.Δ. (περιεχόμενο, συγγραφέας, τόπος, χρόνος, σκοπός, παραλήπτες, τυχόν προβλήματα και λύσεις που προτάθηκαν, θεολογική σημασία). Τέλος, το βιβλίο προσφέρει μερικές εισαγωγικές πληροφορίες για το φαινόμενο της λεγόμενης απόκρυφης φιλολογίας, ενώ στην εισαγωγή κάθε αντικειμένου που εξετάζεται, υπάρχει σύντομο βιβλιογραφικό σημείωμα για εκείνον που επιθυμεί την περαιτέρω μελέτη του θέματος. Επιπρόσθετα, στο έργο παρατίθενται ένας συνοπτικός, χρονολογικός πίνακας (σελ. 482) για τα βιβλία της Κ.Δ. με βασικά στοιχεία για κάθε κείμενο (τίτλο, τόπο, χρόνο, αριθμό κεφαλαίων και σύνολο στίχων) και δύο χάρτες σχετικοί με το πλαίσιο δράσης του Ιησού και του απ. Παύλου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο βιβλίο είναι η δημοτική. Συνολικά, το βιβλίο του καθ. Ι. Καραβιδόπουλου αποτελεί ένα εξαιρετικό, εισαγωγικό βοήθημα για κάθε αναγνώστη της Κ.Δ. Σίγουρα, στις σελίδες του, δεν θα βρεθούν εξαντλητικές αναλύσεις επάνω στις διάφορες αντιμαχόμενες θεωρίες, ούτε πυκνογραμμένες υποσημειώσεις και παραπομπές σε πηγές, αφού στόχος του συγγραφέα ήταν κυρίως η χρηστικότητα του έργου. Αποτελεί όμως απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση ενός σημαντικού δεδομένου: η Αγ. Γραφή είναι μεν ένα βιβλίο περί του Θεού, όμως ο Θεός με τις ενέργειές του εισέρχεται στην ανθρωπίνη ιστορία. Έτσι "η Αγ. Γραφή είναι ουσιαστικώς ιστορική, καθόσον αποτελεί καταγραφήν των θείων ενεργειών...που προσεγγίζονται μόνον δια της ιστορίας"[5]. Ο μελετητής της Καινής Διαθήκης και ταυτόχρονα αναγνώστης της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, συνειδητοποιεί ακόμη περισσότερο την ιστορική διάσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον ρόλο της στην ιστορία της Σωτηρίας.
 1. Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Εισαγωγή Εις την Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α', Αθήνα 2005, σελ. 27.
 2. Φειδάς Ιω. Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία - Απ' αρχής μέχρι την Εικονομαχία, τόμ. Α', 3η έκδ., Αθήνα 2002, σελ. 17.
 3. Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή Στην Καινή Διαθήκη, 2η έκδ., Πουρναράς, θεσσαλονίκη 1998, σελ. 7.
 4. Καραβιδόπουλος, ό.π..
 5. Φλορόφσκυ Γεώργιος, Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 13.