Μελχισεδέκ

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μελχισεδέκ (το οποίο σημαίνει "βασιλεύς δικαιοσύνης"[1]), είναι το όνομα ενός βιβλικού προσώπου της Παλαιάς Διαθήκης (Γεν. 14,18-20) το οποίο εμφανίζεται ως προστάτης του Αβραάμ, προκάτοχος του Δαβίδ και προεικόνιση του Ιησού[2].

O Μελχισεδέκ ήταν σύγχρονος του Αβραάμ, βασιλιάς της χαναανιτικής πόλης Σαλήμ η οποία αργότερα ονομάστηκε Ιερουσαλήμ[3]. Επειδή Σαλήμ σημαίνει "ειρήνη", ο Μελχισεδέκ ήταν και βασιλιάς ειρήνης αλλά και "ιερεύς Θεού του Υψίστου", του αληθινού δηλαδή θεού, τον οποίο λάτρευε και ο Αβραάμ, και αποτελούσε φωτεινή εξαίρεση μεταξύ των Χαναναίων, οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες. Ο Μελχισεδέκ, ένας μη εβραίος ιερέας, έχει κυρίαρχο ρόλο αφού μπροστά του, ο Αβραάμ, πρόγονος των λευιτών ιερέων, περιορίζεται σε μιά κατώτερη βαθμίδα, κάτι που "η ραβινική ερμηνεία θα προσπαθήσει να το κάνει να ξεχαστεί, ενώ η χριστιανική θα το θυμάται"[4]: παλιοί Εβραίοι σχολιαστές, για να δικαιολογήσουν την υπεροχή του Μελχισεδέκ έναντι του Αβραάμ, επινόησαν, ότι ο βασιλιάς της Σαλήμ ήταν ο Σημ, ο πρωτότοκος γιος του Νώε[5].

Σύμφωνα με την Προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ ήταν "απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων" (Εβρ. 7,3) και πράγματι, η Αγία Γραφή δεν κάνει λόγο για τον πατέρα, τη μητέρα, τη γέννηση, τη γενεαλογία ή το θάνατό του[6]. Αναφέρεται χωρίς προκάτοχο και διάδοχο, ως βασιλιάς και ιερέας ορισμένος από τον Θεό, με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτά να σκιαγραφούν τον Ιησού και να προτυπώνουν τον Χριστό[7] τον αιώνιο Ιερέα και Βασιλιά "κατά την τάξιν Μελχισεδέκ (Εβρ. 7,11) και όχι κατά την τάξη Ααρών, του ορισμένου από τον Θεό στο Σινά πρώτου αρχιερέα του Ισραήλ[8], ο οποίος ήταν "γνωστού βίου, καταγωγής, θανάτου και διαδοχής"[9].

Βιβλιογραφία

 • "Μελχισεδέκ", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1966, στ. 989-990.
 • "Μελχισεδέκ", Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, Η Ζωή, 2η έκδ., Αθήναι 1998, σελ. 229-230.
 • "Μελχισεδέκ", Κωνσταντίνου Γ., Λεξικόν των Αγίων Γραφών, Γρηγόρης, Αθήνα 1973 (c1888), σελ. 610.
 • "Μελχισεδέκ", Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας (μτφρ. από τα Γαλλικά με εποπτεία Σάββα Αγουρίδη κ.ά.), Άρτος Ζωής, Αθήνα 1980, στ. 639-640.

Υποσημειώσεις

 1. *"Μελχισεδέκ", Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, Η Ζωή, 2η έκδ., Αθήναι 1998, σελ. 229.
 2. "Μελχισεδέκ", Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας (μτφρ. από τα Γαλλικά με εποπτεία Σάββα Αγουρίδη κ.ά.), Άρτος Ζωής, Αθήνα 1980, στ. 639.
 3. Μουστάκης Βασίλειος, Λεξικό της Αγίας Γραφής, Αθήναι 1955, σελ. 82.
 4. Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, ό.π.
 5. Κολιτσάρας, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν..., ό.π., σελ. 230.
 6. "Μελχισεδέκ", Κωνσταντίνου Γ., Λεξικόν των Αγίων Γραφών, Γρηγόρης, Αθήνα 1973 (c1888), σελ. 610β.
 7. Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, ό.π, στ. 640.
 8. "Ααρών", Μουστάκης, Λεξικό..., ό.π., σελ. 9.
 9. Κωνσταντίνου, Λεξικόν..., ό.π.