Μαδιάμ

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μαδιάμ είναι το όνομα ενός βιβλικού προσώπου και μιας χώρας τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Μαδιάμ ήταν γιος του Αβραάμ από τη δεύτερη σύζυγό του, τη Χεττούρα (Γεν. 25,1-6) και γενάρχης των Μαδιανιτών (Γεν. 37,36. Αριθ. 25,17), των εγκατεστημένων στη γη Μαδιάμ (Γεν. 25,1-4. Α΄ Παραλ. 1,32-33), μια χώρα που εκτεινόταν μεταξύ Αιγύπτου και Μωάβ[1], στο βορειοδυτικό τμήμα της αραβικής έρημου, νότια της Μωάβ[2].

Υποσημειώσεις

  1. "Μαδιάμ", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 39, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
  2. "Μαδιάμ", Μουστάκης Βασίλειος, 'Λεξικό της Αγίας Γραφής', Αθήναι 1955, σελ. 114.

Βιβλιογραφία

  • "Μαδιάμ" και "Μαδιανίται", Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, 'Η Ζωή', 2η έκδ., Αθήναι 1998, σελ. 212-213.
  • "Μαδιάμ", Μουστάκης Βασίλειος, 'Λεξικό της Αγίας Γραφής', Αθήναι 1955, σελ. 114.
  • "Μαδιάμ", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 39, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
  • "Μαδιανίται", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 8, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1966, στ. 462-463.