OrthodoxWiki:Βιβλία

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Βιβλία

Αυτός ο τομέας του orthodoxwiki, αποτελεί μια καινοτομία του εγχειρήματος, με στόχο να καταστήσει ευρύτερα γνωστά αξιόλογα θεολογικά, ιστορικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά και άλλου είδους βιβλία. Τα βιβλία που θα αξιολογούνται εδώ, θα έχουν σαφώς χαρακτήρα που συνάδει με το εγχείρημα και δε θα επιτρέπεται η παρουσίαση βιβλίων που αντίκειται στο πνευματικό περιεχόμενο του ορθόδοξου βικι. Επίσης σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέπεται η διαφήμιση ή η προώθηση οποιουδήποτε είδους βιβλίου.

Η σελίδα όπως παρατηρείται, αρχικά θα προστατεύεται, και έτσι ο κάθε χρήστης θα πρέπει να καταθέτει την πρότασή του στη σελίδα συζήτησης, μέχρι να αξιολογηθεί από τα μέλη της κοινότητας. Για να μπορέσει ένα οποιοδήποτε μέλος να συνεισφέρει σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ενός τουλάχιστον νέου λήμματος, ως τυπική ένδειξη προσφοράς στο εγχείρημα και όχι λόγω τυπικής συμμετοχής για παρουσίαση κάποιου βιβλίου, καθότι το εγχείρημα κατά βάση είναι μια ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια.

Απαιτούμενα:

 • Όνομα βιβλίου
 • Συγγραφέας
 • Εκδοτική/ες αρχή
 • Τόπος Έκδοσης
 • Ημερομηνία Έκδοσης
 • Αριθμός σελίδων
  • Σύνοψη περιεχομένου

Επιθυμητά (σκαναρισμένα):

 • Εξώφυλλο
 • Περιεχόμενα
 • Οπισθόφυλλο


Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια

Το εξώφυλο της ΘΗΕ
 • Τίτλος βιβλίου: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια
 • Κατηγορία: Εγκυκλοπαίδεια
 • Συγγραφέας: Συλλογικό έργο (αναλυτική λίστα συντακτών εντός του άρθρου).
 • Εκδότης: Αθανάσιος Μαρτίνος
 • Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
 • Έτος Έκδοσης: 1962-1968
 • Τόμοι: 12
 • Σελίδες: Από 615 έως 645 σελίδες ανά τόμο.
 • Περιεχόμενα:
 • Σύνοψη: Η Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (συντομογραφικά ΘΗΕ), είναι μια 12τομη εγκυκλοπαίδεια, αποτέλεσμα συνεργασίας ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και άλλων συγγραφέων στο διάστημα από το 1962 ως το 1968. Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο εγκυκλοπαιδικής συλλογής πληροφοριών στον χώρο της Θεολογίας, με πλήθος άρθρων "ηγγυημένης επιστημονικότητος"[1]. Στα σημεία της θεολογικής διαπραγματεύσεως, το έργο κατανέμει την ύλη με τρόπο ώστε να δίνεται μεγαλύτερο βάρος στη μαρτυρία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Από την πρώτη στιγμή της ολοκλήρωσής της υπάρχουν αναφορές στο αξιόλογο περιεχόμενό της "πολύτομου Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας, ήτις περιέλαβε και πολλά σπουδαιότατα άρθρα του θεολογικού τομέως"[2], η οποία εξακολουθεί να είναι ένα εκ των ων ουκ άνευ επιστημονικό εργαλείο και βοήθημα[3], "βασικότατο για τα θεολογικά θέματα"[4]. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιογραφίας διδακτορικών διατριβών, επιστημονικών εκδόσεων[5] και άρθρων και συλλογικών έργων[6]. Μέσα στις σελίδες της ΘΗΕ περιέχεται πλήρης Πατρολογία, Εκκλησιαστική γραμματολογία, Εισαγωγή στην Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, Εκκλησιαστική Ιστορία, Αγιολογία, Δογματική, Εκκλησιολογία, Χριστολογία και γενικά επιστημονική αρθρογραφία[7] με επίκεντρο την Ορθόδοξη Θεολογία. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έργο είναι η καθαρεύουσα.
 1. ΘΗΕ, τόμ. 1, (1962), σελ. ιε'.
 2. Πλάτων-Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων (ΔΕΕΦ), έτος Κ', τεύχ. 39-40, Αθήνα 1968, σελ. 335.
 3. Ενδεικτικά για τα εκδοτικά έτη 2006-2007 χρήση της ΘΗΕ γίνεται στη βιβλιογραφία των: Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006 / Νικολαΐδης Β. Απόστολος, Παίγνια Εξουσίας, Γρηγόρης, Αθήνα 2006 / Καλοσπύρος Α.Ε. Νικόλαος, Κειμενοκριτικό ενδόσιμο και φιλολογική παράδοση (στο κείμενο της Καινής Διαθήκης του 1904), Αρμός, Αθήνα 2006 / Δεσπότης Σ. Σωτήριος, Ο Κώδικας των Ευαγγελίων, Άθως, Αθήνα 2007 / Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Βιβλικές Μελέτες Δ' (Βιβλική Βιβλιοθήκη #40), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007 κ.ά..
 4. Μεταλληνός Δ. Γεώργιος, Εγκόλπιο Επιστημονικής Έρευνας, 3η έκδ., Αρμός, Αθήνα 1998, σελ. 37.
 5. Ενδεικτικές στατιστικές αναφορές: στο σημαντικό έργο του Gerhard Podskalsky, Η Ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821 (ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005), η ΘΗΕ καταγράφεται στη βιβλιογραφία σε πάνω από 70 περιπτώσεις. Στη μελέτη του καθηγητή Γεωργίου Μεταλληνού, Το Ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την νεοελληνικήν κατά τον ΙΘ' αι. (Αρμός, Αθήνα 2004-c1977), οι βιβλιογραφικές αναφορές στη ΘΗΕ ξεπερνούν τις 40. Στη δίτομη Ιστορία Δογμάτων (τ. Α', 1998 - τ. Β' 2004) του Κων/νου Σκουτέρη, οι αναφορές στη ΘΗΕ ανέρχονται σε 60 τουλάχιστον. Στη μελέτη του καθηγητή Παναγιώτη Μπούμη, Τα Αναθέματα Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως και Κανονικότης της Άρσεως αυτών (Αθήνα 1980), η ΘΗΕ καταγράφεται στη βιβλιογραφία σε περίπου 30 περιπτώσεις, κ.ά.
 6. Kαταγράφεται δεκάδες φορές στην βιβλιογραφία της 61τομης εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα (έκδ. Πάπυρος, ΑΘήνα 2004-2005) σε λήμματα βιογραφικά (π.χ. Κόντογλου Φώτης / Γκρεγκουάρ Ανρί), θεολογικά (π.χ. Ακολουθία / Γάμος / Δοσιθέου ομολογία), εκκλησιαστικής ιστορίας (π.χ. Άγιο Όρος / Ακάθιστος ύμνος) κ.ά..
 7. Στην οποία συμμετέχουν κυρίως Θεολόγοι, Ιστορικοί, Βυζαντινολόγοι, Φιλόλογοι, αλλά και Αρχαιολόγοι, Λαογράφοι, Νομικοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Διδάκτορες Φιλοσοφίας, Ζωγράφοι, Μουσικολόγοι και άλλες ειδικότητες, που ποικίλουν σε κάθε τόμο ανάλογα με τις απαιτήσεις των άρθρων.