Πρότυπο:Η

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ηδ

Ηδονισμός

Φιλοσοφική ιδέα που ορίζει την ηδονή ως το ηθικό ιδεώδες του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ηδονισμό μόνος σκοπός του ανθρώπου είναι η επιδίωξή της. Η ιδέα πρωτοδιατυπώθηκε από τον Καλλικλή, μαθητή του Πλάτωνα. Στα νεώτε- ρα χρόνια επιρρέασε πολλούς Γάλλους Διαφωτιστές και τους Άγγλους χρησιμοθήρες.
(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 26, σ. 209-210)

Ηθ

Ήθος

Ήθος αποκαλείται ο τρόπος σκέψεως και ενέργειας του ανθρώπου στην ατομική και κοινωνική ζωή του. Η λέξη ήθος προέρχεται από τη λέξη έθος που σημαίνει συνήθεια.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)

Ηλ

Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανί

Η φράση Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανί περιέχει λόγους του Ιησού Χριστού οι οποίοι ειπώθηκαν επί του Σταυρού και ερμηνεύτηκαν από τον ευαγγελιστή Ματθαίο ως «Θεέ μου, Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες» (27:46. Πρβλ. Μάρκ. 15:34 «Ελωί, ελωί, λιμά σαβαχθάνι, ο εστι μεθερμηνευόμενον ο θεός μου, ο Θεός μου, εις τι με εγκατέλιπές;»).
(Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 6, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1965, στ. 19)

Ημ

Ημερολόγιο, Εκκλησιαστικό

Εκκλησιαστικό ημερολόγιο αποκαλείται η ημερολογιακή τάξη με βάση την οποία η εκκλησία καθορίζει το εορτολόγιό της. Η εκκλησία εξ αρχής χρησιμοποίησε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Εν συνεχεία η ελλαδική εκκλησία, λόγω της αλλαγής ημερολογίου από την πολιτεία και της δυσαρμονίας που παρουσιάστηκε μεταξύ εκκλησιαστικού και πολιτειακού ημερολογίου, χρησιμοποίησε μία διορθωμένη έκδοση του Ιουλιανού, εγγύτερα στο γρηγοριανό ημερολόγιο.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)

Ησ

Ησυχασμός

Με τον όρο ησυχασμό εννοούμε την πνευματική τάση του ορθόδοξου ανατολικού μοναχισμού προς την καθαρή θεωρία και μυστική ένωση με το Θεό, κατά την προσευχή και δια της χάριτος.
(Αθανασίου Δεληκωστόπουλου, «Ελληνικός Στοχασμός και Χριστιανική Διανόηση», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1993, σελίδα 278)

Ηχ

Ήχος

Ήχος στη βυζαντική εκκλησιαστική μουσική αποκαλείται τρόπος ψαλμωδίας που αντιστοιχεί με την κλίμακα της ευρωπαϊκής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική έχει 8 κλίμακες-ήχους (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Α΄ - Β΄ - Δ΄ πλάγιους και Βαρύ)
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)