Πολυχρόνιος Απαμείας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Πολυχρόνιος ήταν επίσκοπος της συριακής Απαμείας. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον βίο του. Ήταν αδελφός του Θεοδώρου του Μοψουεστίας και πέθανε γύρω στα 430. Ο Θεοδώρητος Κύρου τον μνημονεύει (PG 82, 1277Β) ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ποιμένα, άριστο ομιλητή και με υποδειγματικό βίο. Μετριοπαθέστερος οπαδός της Αντιοχειανής Σχολής, σε σύγκριση με τον αδελφό του, ασχολήθηκε με την ερμηνεία της Αγία Γραφής. Τα λίγα αποσπάσματα από τα έργα του αφορούν την ερμηνεία των εξής βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης: Ιώβ, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. Μεγάλο μέρος τους έχει εκδοθεί στον 93ο (στ. 13-468) τόμο της Πατρολογίας του Migne.

Βιβλιογραφία

  • "Πολυχρόνιος, επίσκοπος Απαμείας", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1967, στ. 541