Ιστορικό χρονολόγιο της Εκκλησίας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το Ιστορικό χρονολόγιο της Εκκλησίας αποτελεί τη χρονική έκθεση των σημαντικότερων γεγονότων στην ιστορία της εκκλησίας από την ίδρυσή της. Στόχο έχει να καταδείξει τα σημεία σταθμό σε αυτή την μακραίωνη πορεία, με παραστατικό και περιγραφικό τρόπο. Ως εκκλησία ορίζεται «η κοινωνία των πιστών δια του Χριστού προς αλλήλους συνδεομένων...συγκεκροτημένη υπό του Αγίου Πνεύματος»[1], η οποία ιδρύθηκε από τον Ιησού Χριστό.

Η ιστορική πορεία μέχρι τα τέλη της Αποστολικής περιόδου

 • 4π.χ. - 1: Γέννησις Ιησού Χριστού.
 • 34 περ.: Μαρτύριο τού πρωτομάρτυρος Στεφάνου και διωγμός στους Χριστιανούς τής Ιουδαίας από τους Εβραίους.
 • 34 περ.: Μεταστροφή τού Σαούλ στη Χριστιανική πίστη, που ονομάζεται Παύλος.
 • 35περ.: Η έννοια Χριστιανός, πρωτοχρησιμοποιείται στην Αντιόχεια.
 • 36 - 40: Είσοδος των Εθνικών στη Χριστιανική πίστη με πρώτο τον Κορνήλιο. Ευρεία εισροή Ρωμαίων πολιτών από τον Πέτρο στην Καισάρεια[2].
 • 42: Πλήθος πιστεύει στην Αλεξάνδρεια, τη Φοινίκη και την Κύπρο[3].
 • 44: Διωγμός των Χριστιανών στην Ιερουσαλήμ από τους Εβραίους από τον βασιλιά Ηρώδη Αγρίππα τον Α΄. Αποκεφαλισμός τού Ιακώβου. Φυλάκιση και διαφυγή τού Πέτρου.
 • 49: Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα.
 • 50 περ: Ιουδαίοι και Χριστιανοί εξορίζονται από τη Ρώμη. Ο Παύλος κηρύττει σε Μακεδονία, Αχαΐα και Ασία[4].
 • 61: Αρχή τής Κελτικής Εκκλησίας.
 • 63: Μαρτύριο τού Μάρκου στη Βαϊκάλη κοντά στην Αλεξάνδρεια.
 • 64: Μεγάλη πυρκαγιά τής Ρώμης. Μεγάλος διωγμός των Χριστιανών από τον Νέρωνα.
 • 66: Αντι-Ιουδαϊκές εξεγέρσεις και οργανωμένες σφαγές Εβραίων στην Αίγυπτο.
 • 67: Μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη.
 • 70 : Καταστροφή τής Ιερουσαλήμ από τον Τίτο.
 • 71: Κτίζεται το Κολοσσαίον στη Ρώμη. Μεγάλος αριθμός Χριστιανών ρίχνεται στα θηρία.
 • 81: 2ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός από τον Δομιτιανό (81-96).
 • 98: 3ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός από τον Τραϊανό (98-117).

Ιστορική περίοδος μέχρι την εποχή των απολογητών

 • 115: Μαρτύριο Αγίου Ιγνατίου, Επισκόπου Αντιοχείας.
 • 117: Διωγμός τού Αδριανού (117 - 138)
 • 132: Δεύτερη Ιουδαϊκή εξέγερση υπό τον Βάρ. Κοκέβα. Δεύτερη καταστροφή τής Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους.
 • 136: Ο Αδριανός επανιδρύει την Ιερουσαλήμ. Στη θέση τού Ναού τής Ιερουσαλήμ ανηγέρθει ναός τού Δία.
 • 138: Διωγμός τού Αντωνίου Πίου (138-161)
 • 156: Μαρτύριο τού Πολυκάρπου. Εμφάνιση του Μοντανισμού.
 • 161: 4ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός επί Μάρκου Αυρηλίου (161 - 180)
 • 165: Μαρτύριο Ιουστίνου του Μάρτυρος.
 • 174: Πρώτοι Χριστιανοί στην Κεντρική Ευρώπη.
 • 190: Εκτεταμένη εισχώρηση πιστών στον Χριστιανισμό στη Βόρεια Αφρική.
 • 193: 5ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός, επί Σεπτιμίου Σεβίρου. (193-211)
 • 197: Ο Τερτυλλιανός αναφέρει πως «Το αίμα τών μαρτύρων εχύθη» και «Δεν υπάρχει πράγματι έθνος που να μην είναι Χριστιανικόν».
 • 200 περ.: Μαρτύριο Ειρηναίου της Λυών. Διωγμοί στην Αίγυπτο, με χιλιάδες Χριστιανούς μάρτυρες.
 • 205 περ.: Ο Κλήμης Αλεξανδρείας γράφει: «Σύμπας ο κόσμος, μετά τών Αθηνών και τής Ελλάδος, (έχει) ήδη καταστεί κυριαρχία τού Λόγου».
 • 225 περ.: Θάνατος Τερτυλλιανού
 • 235: 6ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός επί Μαξιμίνου. (235-238)

Ιστορική περίοδος μέχρι την έναρξη της Αρειανικής διαμάχης

 • 240: περίπου. Γρηγόριος ο Θαυματουργός γίνεται επίσκοπος Πόντου, μιας κατά πλειοψηφίαν ειδωλολατρικής περιοχής.
 • 249: 7ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός επί στρατιωτικού ηγεμόνος Δεκίου. Συστηματική κρατική απόπειρα καταστροφής τού Χριστιανισμού (249-251)
 • 252: Καταστροφική επιδημία πανώλης προσβάλλει τον κόσμο τής Μεσογείου.
 • 235: 8ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός επί Βαλεριανού. (253-260)
 • 260 περ: Ο Παύλος Σαμοσατέας αρχίζει την αιρετική διδασκαλία του.
 • 270: Θάνατος Γρηγορίου του Θαυματουργού. Μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός επί Αυρηλιανού. (270-275)
 • 287: Ο Χριστιανισμός διακηρύσσεται στην Αρμενία ως επίσημη κρατική θρησκεία.
 • 295: Ο Δαυίδ Βάρσα ευαγγελίζεται στην Ινδία.
 • 302: 20.000 Μάρτυρες ρίχνονται στην πυρά στη Νικομήδεια
 • 303: Τελευταίος μεγάλος αυτοκρατορικός Ρωμαϊκός διωγμός, επί Διοκλητιανού, με την παρακίνηση τού καίσαρα Γαλέριου.
 • 305: Μαρτύριο του Αγίου Παντελεήμονα και της Αγίας Αικατερίνας.
 • 306: Μαρτύριο Αγίου Δημητρίου.
 • 310: περίπου. Η Γαλατία είναι ακόμα κατά 70% ειδωλολατρική.
 • 314: Σύνοδος της Αρελάτης, καταδικάζει το Δονατισμό.

Ιστορική περίοδος από την έναρξη Αρειανισμού, μέχρι και μέχρι τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο

 • 318: Έναρξη Αρειανικής διαμάχης
 • 320: Υπερτοπική σύνοδος στην Αλεξάνδρεια, καταδικάζει τον Αρειανισμό
 • 325: Σύγκληση Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
 • 328: Ο Μέγας Αθανάσιος ανέρχεται στο επισκοπικό αξίωμα στην Αλεξάνδρεια.
 • 336: Πρώτη από τις 5 εξορίες του Μεγάλου Αθανασίου
 • 339: Διωγμός των Χριστιανών στην Περσία μέχρι το 379 μ.Χ.
 • 340: Σύνοδος στη Ρώμη, διακηρύσσει την αθωότητα του Αθανασίου και ζητεί επιστροφή στην επισκοπική δικαιοδοσία του.
 • 345: Διωγμός στην Ανατολική Συρία. Θάνατος Αγίου Νικολάου.
 • 359: Δίδυμη Σύνοδος σε Αριμίνο-Σελεύκεια, με καταδίκη του Αρειανισμού. Ο Αυτοκράτορας με χρήση βίας, αρνείται να υπογράψει τις αποφάσεις.
 • 361: Ο Ιουλιανός ο αποστάτης κάνει μια τελευταία απόπειρα αναβίωσης τής ειδωλολατρικής θρησκείας στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
 • 367: Ο Μέγας Αθανάσιος συντάσσει κανόνα της Καινής Διαθήκης.
 • 373: Θάνατος Μεγάλου Αθανασίου.
 • 378: Ο Ιερώνυμος γράφει: «Από Ινδίας μέχρι Βρετανίας, όλα τα έθνη αντηχούν τον θάνατον και την ανάστασιν τού Χριστού» (Isaiam Cliv, Epistol. XIII Ad Paulinum).
 • 379: Θάνατος Μεγάλου Βασιλείου
 • 380: Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
 • 381: Β΄ οικουμενική Σύνοδος
 • 385: Θάνατος Γρηγορίου Νύσσης.

Ιστορική περίοδος μέχρι τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας

 • 386: Κοίμηση Κυρίλλου Ιεροσολύμων.
 • 391: Κοίμηση Γρηγορίου Νύσσης.
 • 397: Σύνοδος της Καρθαγέννης, εκδίδει Βιβλικό κανόνα.
 • 398: Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γίνεται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.
 • 399: Ο Αναστάσιος Ρώμης σε υπερτοπική σύνοδο στη Ρώμη, καταδικάζει Ωριγενιστικές απόψεις περί Θεού, κτίσης και ψυχής.
 • 405: Μετάφραση της βίβλου στα Λατινικά (Vulgate).
 • 407: Θάνατος του ιερού Χρυσοστόμου στην εξορία.
 • 409: Αρειανοί Βησιγότθοι εισβάλλουν στην Ιβηρική χερσόνησο.
 • 410: Πτώσις τής Ρώμης στον Αλάριχο και τους Βησιγότθους.
 • 412: Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας διαδέχεται στο επισκοπικό αξίωμα τον Θεόφιλο.
 • 418: Καταδικάζεται ο Πελαγιανισμός
 • 424: Ο Νεστόριος επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.
 • 431: Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος
 • 435: Θάνατος Ιωάννη Κασσιανού.
 • 438: Εκδίδεται ο Θεοδωσιανός Κώδικας.
 • 444: Θάνατος Κυρίλλου Αλεξανδρείας
 • 445: Μονοφυσιτική διαμάχη παίρνει μεγάλη έκταση
 • 449: ;Eναρξη της Ληστρικής Συνόδου της Εφέσου, υπό τον Διόσκορο Αλεξανδρείας
 • 451: Δ΄ οικουμενική Σύνοδος, καταδίκη Μονοφυσιτισμού (Ευτυχιανισμού).

Υποσημειώσεις

 1. Παν. Τρεμπέλας, «Δογματική», Τόμος Β΄, Εκδόσεις Σωτήρ, σελίς 316
 2. Πράξεις 10/ι΄ 1-48
 3. Πράξεις 11/ια΄ 21
 4. Πράξεις 16/ις΄ 6

Βιβλιογραφία

 • «Παγκόσμια Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια», Τόμος Β΄, Δημοσίευση «αδελφότητα τής Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής». Θεσσαλονίκη 1990.
 • «Σύγχρονη Σχολική εγκυκλοπαίδεια», Εκδόσεις Πιπέρη Σωτήρα. σελ. 188.
 • «Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη», Τόμος 7.