OrthodoxWiki:Προτάσεις

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προτάσεις

Αυτή η σελίδα του Ορθόδοξου βίκι, αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος της κοινότητας, να εκφράσει απόψεις σχετικά με το εγχείρημα και γενικότερα να αποτελέσει τον τομέα έκφρασης νέων ιδεών, αλλά και ενστάσεων σε οτι αφορά τη λειτουργία του. Έτσι σε αυτή τη σελίδα κάθε μέλος, ελεύθερα θα δύναται να προτείνει νέα άρθρα, νέες επιχειρήσεις (παράδειγμα η βιβλιοθήκη μας), να ζητεί βοήθεια σχετικά με την πρόοδο ένός άρθρου, αλλά και αν επιθυμεί να ζητεί τη βελτίωση, αλλαγή, εξάλλειψη ή και να εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά με διάφορους τομείς του Ορθόδοξου βίκι.

Δημιουργία τομέα ευαγγελικών αναγνωσμάτων Κυριακής

Καλή ιδέα, με μια παράγραφο μεταφράσεως και μία σύντομης ερμηνείας. Χρειαζόμαστε το Κυριακοδρόμιο. Εκτός αν υπάρχει καμμιά ιστοσελίδα που τα έχει.

Δεν είναι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το αποκτήσω. Έχω ψάξει μερικές σελίδες, αλλά δε φαίνεται να υπάρχει κάποια η οποία να στηρίζει κάτι παρόμοιο. Άλλωστε ως πρόταση έχει ακριβώς αυτή την προοπτική. Της καινοτομίας. Το ουσιαστικό ζήτημα για εμένα όμως είναι εν συνεχεία να καταφέρουμε να προσθέσουμε υπομνηματισμούς. Όταν καταφέρουμε να στήσουμε τα αναγνώσματα και τις αποδόσεις, εν συνεχεία ίσως θα μπορούσαμε σταδιακά, να προσαρτήσουμε λόγους και υπομνηματισμούς πάνω σε αυτές τις ευαγγελικές περικοπές και εκεί νομίζω θα είναι το μεγάλο έργο. Έχω μιλήσει με μια σειρά θεολόγων και σχεδόν πάντα εκτιμούν υπομνηματισμούς πάνω σε ευαγγελικά χωρία, που φυσικά έχουν πατερική βάση. Έχω κάποια βιβλία και αρκετούς λόγους με υπομνηματισμούς, αλλά το δύσκολο είναι ο φόρτος. δηλαδή, αν πρέπει να έχουμε ρήσεις, τρίβια, αρθρογραφία, τη λογική συντήρηση του εγχειρήματος κλπ κλπ, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Καλό είναι μια συζήτηση, αλλά νομίζω πως αυτή η διαδικασία, των υπομνηματισμών εννοώ, απαιτεί παρουσία ακόμα ενός ή δύο χρηστών.--Θεόδωρος 06:59, 28 Μαΐου 2008 (UTC)

Δημιουργία τομέα Λεξικού Θεολογίας

Θα πρέπει να σκεφτούμε το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, η εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνουμε, έχει σκοπό να είναι ή θα μπορούσε να είναι και εγκυκλοπαιδικό λεξικό, χωρίς να υπάρχει ξεχωριστό λεξικό.

Προσωπικά σκέφτομαι τις ορολογίες που περιγράφουν το Τριαδικό Δόγμα ή χρησιμοποιούνται στην Δογματική, Χριστολογία, Εκκλησιολογία. π.χ. τι σημαίνει Ομοούσιος-Ετερούσιος, Ομοιούσιος, Οικονομική Τριάδα, Φύση, Ουσία, Πρόσωπο, Υπόσταση, Θεοτόκος, Χριστοτόκος, Τρεπτό-Άτρεπτο, Αΐδιος, Βούληση (π.χ. ο Υιός δεν είναι προϊόν Βούλησης του Πατρός όπως τα κτίσματα).

Από τη μία, είναι πιθανόν να τις βρει κανείς σε πολλά σχετικά άρθρα, από μια ματιά όμως που έριξα, πουθενά δεν τις εξηγούμε.

Σαν μια αρχική ιδέα, μου έρχεται ένα πρότυπο που να οδηγεί σε επεξηγημένες ορολογίες συνολικά.

Άλλη ιδέα μου έρχεται να ενσωματώσουμε ένα πρότυπο επεξηγήσεων ορολογίας, ανάλογα το λήμμα. π.Χ. Η Γ' Οικ. Σύνοδος, η Δ' Οικ. Σύνοδος, ο Αρειανισμός, η Αγία Τριάδα, ο Νεστοριανισμός, μπορεί να χρειάζονται ένα δικό τους σύντομο λεξικό. Βεβαίως, πολλοί όροι θα επικαλύπτονται, θα είναι κοινοί σε πολλά λεξικά.

Θα έλεγα ότι, εφόσον σκοπός της εγκυκλοπαίδειας είναι να φτιάξει λήμματα για τα πάντα, αν δεχτούμε ότι χρειάζεται λεξικό, αυτό θα είναι για συγκεκριμένους όρους, δογματικούς γενικά ή και ασκητικούς: Απροσπάθεια, Απάθεια, Χαριτωμένος κ.λπ.

Papyrus 21:31, 27 Μαΐου 2008 (UTC)

Αυτό που έχω στο μυαλό μου, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένας σύντομος ορισμός. Όπως βέβαια το θέτεις οπωσδήποτε η χρήση λημμάτων θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Απλά το σκεφτόμουν ως ένα αλφαβητικό κατάλογο, ο οποίος θα έδινε ένα γρήγορο ορισμό σε ένα ζήτημα, σεΣε 3-4 γραμμές.π.χ.

Νεστοριανισμός: Αίρεση του 5ου αιώνα, που πήρε το όνομά της από τον Πατριάρχη Κων/πόλεως Νεστόριο. Υποστήριξε στο χριστολογικό ζήτημα, πως ο Χριστός είχε δύο φύσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε απλή συνάφεια. Επίσης υποστήριξε πως ο λόγος εγκατοίκησε στον Ιησού, απορρίπτοντας ουσιαστικά την ενσάρκωση του Λόγου. Απέρριπτε τον όρο Θεοτόκος για την Παναγία, καλώντας τη Χριστοτόκο, με ροπή προς τον ανθρωποτοκισμό.

Μέσα δηλαδή σε 3 γραμμές, έχει ένα ωραίο λήμμα. Άλλο:

Αρειανισμός: Αίρεση του 4ου αιώνα, που αποκλήθηκε έτσι λόγω του προεξέρχοντα εκφραστή της μοναρχιανικών απόψεων, Αρείου. Ο Αρειανισμός ουσιαστικά περιγράφει το σύστημα ποικίλων αιρέσεων, που ως βάση έθετε τη μοναρχία του πατρός. Διαχωριζόταν δε ως προς την ουσία του Υιού σε 3 παρατάξεις, τους ομοίους, τους ομοιουσιανούς και τους ανομοίους. Υποστήριξε πως ο Πατήρ κάποτε δεν ήταν Πατήρ, καθώς ο Υιός γεννήθηκε εν χρόνω. Ο Υιος επίσης ήταν κατώτερος και κτίσμα του Πατρός, ανώτερος από τους ανθρώπους. Ανέφερε πως υπήρχε γέννηση δύο Λόγων, ενώ απέρριπτε πως ο θεός γέννησε φυσικώς των Υιό, διότι ταύτιζε το φυσικώς με το αναγκαίως. Τέλος υποστήριζε πως ο Χριστός δεν έλαβε ψυχή, αλλά ο Λόγος εγκατείκησε στο σώμα του Χριστού και οτι δεν έπαθε πάνω στο σταυρό, αφού τη θέση του πήρε ο Σίμων ο Κυρηναίος.--Θεόδωρος 07:21, 28 Μαΐου 2008 (UTC)