Τετράδιον

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με τον όρο Τετράδιον αναφερόμαστε σε στρατιωτικό απόσπασμα αποτελούμενο από τέσσερις στρατιώτες[1] (στο λεξικό Σούδα αναγράφεται: "Τετραδείον: το εκ τεσσάρων συνεστώς. Τετράδιον δε, και Τετράδυον"[2]).

Στην Καινή Διαθήκη η λέξη Τετράδιον αποτελεί άπαξ λεγόμενον[3], δηλ. τη συναντάμε μία μόνο φορά και συγκεκριμένα στο εδάφιο Πράξ. 12,4: "... ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της εκκλησίας [12,1] [...] αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο [12,3] [...] Τον συνέλαβε, λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή, κι έβαλε να τον φυλάνε διαδοχικά τέσσερις ομάδες από τέσσερις στρατιώτες στην κάθε μια [12,4] ..."[4].

Σύμφωνα με τον καθ. Παναγιώτη Τρεμπέλα, αυτού του είδους η ρωμαϊκή φρουρά ήταν η συνήθης για τη φύλαξη αιχμαλώτων σε φυλακές, καθώς δύο στρατιώτες φρουρούσαν τον συλληφθέντα μέσα στη φυλακή και άλλοι δύο εκτός. Για την νυχτερινή φύλαξη, διάρκειας δώδεκα ωρών, χρησιμοποιούσαν συνολικά δεκαέξι στρατιώτες, οι οποίοι φρουρούσαν εκ περιτροπής ανά τρίωρο, τέσσερις κάθε φορά[5].

Υποσημειώσεις

  1. Μουστάκης Βασίλειος, Λεξικό της Αγίας Γραφής, Αθήναι 1955, σελ. 186.
  2. Λεξικό Σούδα ή Σουίδα, γράμμα Ταυ, 387: (για πολυτονικά ελληνικά, στο μενού "Greek display", επιλέγουμε "Unicode UTF8").
  3. Τρεμπέλας Ν. Παν., Υπόμνημα εις τας Πράξεις των Αποστόλων, 3η έκδ., Ο Σωτήρ, Αθήνα 1991, σελ. 357β.
  4. Μετάφραση από το: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα, Βιβλική Εταιρεία, Αθήνα 1997.
  5. Τρεμπέλας Ν. Παν., Υπόμνημα εις τας Πράξεις ..., ό.π.

Βιβλιογραφία

  • "Τετράδιον", Μουστάκης Βασίλειος, Λεξικό της Αγίας Γραφής, Αθήναι 1955, σελ. 186.
  • "Τετραδείον", Imm. Bekker (επιμ.), Λεξικόν Σούδα ή Σουίδα, τόμ. 2 (ΚΕΚ-Ω), Γεωργιάδης, Αθήνα 2002, σελ. 1026.
  • Τρεμπέλας Ν. Παν., Υπόμνημα εις τας Πράξεις των Αποστόλων, 3η έκδ., Ο Σωτήρ, Αθήνα 1991, σελ. 357β.