Σώσιος

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Σώσιος, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ήταν πιθανώς ο πρώτος ασθενής που θεράπευσε στην Πάτρα ο Απόστολος Ανδρέας. Σύμφωνα με το συναξάρι του αγίου (της 30ης Νοεμβρίου), ο Απόστολος Ανδρέας μπαίνοντας στην πόλη, πήγε στο σπίτι του Σώσιου "εις τον οποίον θέσας την αγίαν χείρα του, εθεράπευσεν αμέσως αυτόν από της επικινδύνου και ανιάτου ασθενείας του"[1]. Κατόπιν, ο Απόστολος Ανδρέας, "διά πολλών διδαχών και κηρυγμάτων, δια των αποστολικών του λόγων και δια πολλών θαυμάτων...επιστρέψας άπαντας τους κατοίκους της πόλεως Πατρών εις την θεογνωσίαν, της χριστιανικής πίστεως"[2].

Υποσημειώσεις

  1. Δουκάκης Κωνσταντίνος, Μέγας Συναξαριστής, τόμ. 11 - Νοέμβριος, Αθήναι 1895, σελ. 642.
  2. Ό.π., σελ. 644.

Βιβλιογραφία

  • Δουκάκης Κωνσταντίνος, Μέγας Συναξαριστής, τόμ. 11 - Νοέμβριος, Αθήναι 1895, σελ. 634-650 (συναξάρι Αποστόλου Ανδρέα).