Συζήτηση:Μεγάλη εβδομάδα

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η πόρνη στο 7ο κεφάλαιο του Λουκά ΔΕΝ είναι η πόρνη που μνημονεύεται την Μεγάλη Τετάρτη, η οποία μνημονεύεται από τον Ματθαίο και τον Μάρκο ότι άλειψε τον Κύριο δυό ημέρες πριν το πάσχα.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την παραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν ανήκει στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όποιος δεν με πιστεύει ας μετρήσει τις μέρες ;-)

--George Makris 22:29, 30 Απριλίου 2008 (UTC)


Δεν είναι θέμα μετρήματος :-). Απλά η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται. Π.χ.:


  • "Το τέλος της τεσσαρακοστής απετέλει η εβδομάς, ήτις...ωνομάσθη εβδομάς η μεγάλη...αρχομένη από της κυριακής των βαΐων." (Κοντογόνης Κωνσταντίνος, Εκκλησιαστική Ιστορία, από της θείας συστάσεως της Εκκλησίας μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τόμ. 1, εν Αθήναις 1866, σελ. 459)


  • "Το τέλος της τεσσαρακοστής ελέγετο μεγάλη εβδομάς (Χρυσόστ. Ομιλ. λ' εις την Γένεσιν)" (Νικολαΐδου Λεβαδέως, Πνεύμα της θρησκείας, είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού, εν Αθήναις 1869, σελ. 329)


  • "Το τέλος της μεγάλης τεσσαρακοστής αποτελεί η μεγάλη εβδομάς, αρχομένη από της Κυριακής των Βαΐων και τελευτώσα εις το μέγα Σάββατον" (Γεωργιάδης Βαρθολομαίος (Αρχιεπισκ. Κορινθίας), 'Επιτομή Λειτουργικής', εκδ. 4η, εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, 1995 (c1909), σελ. 76)


Συγκεκριμένα ο Χρυσόστομος γράφει στην ομιλία αυτή (Λ' στη Γένεση):

"Ιδού προς το τέλος εφθάσαμεν λοιπόν της Αγίας Τεσσαρακοστής, και της νηστείας διανήσαμε τον πλουν...επειδή εις την μεγάλην ταύτην εβδομάδα εφθάσαμεν τη του Θεού χάριτι" (PG 53,273)


Γράφει και ο άγ. Νεκτάριος:

"ο χρόνος της κατηχήσεως επερατούτο κατά την Μεγάλην Εβδομάδα της Μεγάλης τεσσαρακοστής" (Αγίου Νεκταρίου, Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησις, 4η έκδ., εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2001 (c1899), σελ. 236)


Πάντα προσπαθώ να γράφω πράγματα που έχω διασταυρώσει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αλλαγή που έκανες δεν είναι καλή και ίσως να βοηθά περισσότερο. Φαίνεται όμως ότι η Μ. Τεσσαρακοστή χρησιμοποιήθηκε και χωρίς την κυριολεκτική αναφορά σε 40 ακριβώς ημέρες και εννοούσε όλη την περίοδο της νηστείας.

Papyrus 06:29, 1 Μαΐου 2008 (UTC)