Πρότυπο:Αυγούστου 11

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ήμαρτες ελθί εις την εκκλησίαν και εξάλειψόν σου την αμαρτίαν. Οσάκις αν πέσεις εις την αγοράν, τοσαυτάκις εγείρη. Ούτως οσάκις αν αμαρτήσεις, μετανόησον επί τη αμαρτία. Μη σαυτού απογνώς. Καν δεύτερον αμάρτης, δεύτερον μετανόησον...καν εν εσχάτη πολιά ής και αμάρτης, είσελθε, μετανόησον. Ιατρείον γαρ εστίν ενταύθα, ου δικαστήριον, ουκ ευθύνας αμαρτημάτων αποκτούν, αλλά συγχώρησιν αμαρτημάτων παρέχων. Θεώ μόνο ειπέ την αμαρτίαν σου, "Σοι μόνον ήμαρτον" και συγχωρήται σου η αμαρτία.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος