Πρότυπο:Απρίλιος 30

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ἐγώ πατήρ, (φησίν ὁ Χριστός), ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφεύς, ἐγώ ἱμάτιον, ἐγώ ρίζα, ἐγώ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἄν θέλης ἐγώ. Μηδενός ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγώ καί δουλεύσω, ἦλθον γάρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγώ καί φίλος, καί μέλος καί κεφαλή, καί ἀδελφός, καί ἀδελφή, καί μήτηρ, πάντα ἐγώ. Μόνον οἰκείως ἔχε πρός ἐμέ. Ἐγώ πένης διά σέ, καί ἀλήτης διά σέ, ἐπί σταυροῦ διά σέ, ἐπί τάφου διά σέ, καί ἄνω ὑπέρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπέρ σοῦ πρεσβευτής παραγέγονα παρά τοῦ Πατρός. Πάντα μοί σύ, καί ἀδελφός, καί συγκληρονόμος, καί φίλος καί μέλος. Τί πλέον θέλεις ; Τί τόν οὕτω φιλοῦντα ἀποστρέφῃ ; Τί τῷ κόσμῳ κάμνεις ; Τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;


Ιωάννης ο Χρυσόστομος