Μάλχος

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Μάλχος, ήταν βυζαντινός ιστοριογράφος του 5ου-6ου αι. μ.Χ.[1]. Ήταν χριστιανός και καταγόταν από τη Φιλαδέλφεια της Παλαιστίνης[2]. Άκμασε στις αρχές του 6ου αιώνα[3] και έζησε στην Κων/πολη, όπου "πιθανώς διετέλεσε διδάσκαλος της φιλοσοφίας"[4] και επιδόθηκε στην ιστοριογραφία. Όπως σημειώνει ο Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του: "Ανεγνώσθη Μάλχου σοφιστού Βυζαντιακά [...] Έστι δε ο συγγραφεύς Φιλαδελφεύς"[5].

Έργα

Ο Μάλχος ήταν συνεχιστής του ιστορικού Πρίσκου[6] και σύμφωνα με την πληροφορία του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, έγραψε ιστορικό έργο σε επτά βιβλία με τον τίτλο "Βυζαντιακά", ενώ κατά τη μαρτυρία του λεξικού της Σούδας (Σουίδας), η ιστορία αυτή κάλυπτε την περίοδο από τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου (324-337) ως τη βασιλεία του Αναστασίου Α΄ του Δικόρου (491-518)[7] (ο Φώτιος γράφει ότι η ιστορία του Μάλχου φτάνει έως το έτος 480, οπότε ο Σουίδας πιθανώς να είχε "υπ' όψιν πληρεστέραν τινά έκδοσιν του έργου"[8]. Σύμφωνα πάντα με τον Φώτιο, ο Μάλχος ήταν "συγκριτικά με άλλους...άριστος στη συγγραφή της ιστορίας, σαφής, απέριττος και ευκρινής, και χρησιμοποιεί τις πιο ζωντανές, εύγλωττες και κατά κάποιον τρόπο πομπώδεις λέξεις. Παράλληλα δεν παραλείπει τη χρήση καινούργιων λέξεων, εκείνων που αποπνέουν έμφαση, αρμονία και μεγαλείο..."[9].

Υποσημειώσεις

 1. "Μάλχος", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 40, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
 2. Hunger Herbert, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η Λόγια Κοσμική Γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σελ. 69.
 3. Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 312.
 4. Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, 5η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 136.
 5. Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη - Όσα της ιστορίας (μτφρ. Ευθυμιάδης Στέφανος), εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2000, σελ. 312.314.
 6. Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων..., ό.π.
 7. "Μάλχος", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, ό.π.
 8. "Μάλχος", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1966, στ. 544.
 9. Φώτιος, Βιβλιοθήκη - Όσα της ιστορίας, ό.π., σελ. 315.

Βιβλιογραφία

 • Hunger Herbert, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η Λόγια Κοσμική Γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992.
 • Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996.
 • Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, 5η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987.
 • Συλλογικό έργο, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1-12, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1962-1968 (χρησιμοποιείται σε όλα τα άρθρα περί Βυζαντινής Ιστοριογραφίας).
 • Συλλογικό έργο, εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 1-61, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [61 CD-ROM] (χρησιμοποιείται σε όλα τα άρθρα περί Βυζαντινής Ιστοριογραφίας).