Ευνάπιος

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Ευνάπιος από τις Σάρδεις (περίπου 345-420 μ.Χ.), ήταν φιλόσοφος και ρητοροδιδάσκαλος. Σπούδασε ρητορική και ιατρική στην Αθήνα (362-366), μάλλον όμως έζησε τον περισσότερο καιρό στη Μ. Ασία. Επηρεάσθηκε έντονα από τον Νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 4ου αι. Χρυσάνθιο, και ήταν αδιάλλακτος αντίπαλος του χριστιανισμού. Στο έργο του, κατηγορεί τους χριστιανούς για "αχαλίνωτον βίον, διά φανατικήν μανίαν κατά των μνημείων του εθνισμού, διά δεισιδαιμονίαν και προδοσίαν κατά της πατρίδος"[1]. Ως συγγραφέας "είναι ανακριβής εις τας χρονολογίας και όχι αμερόληπτος, ιδιαιτέρως όταν αναφέρεται εις τον Ιουλιανόν, τον οποίον συμπαθεί ιδιαιτέρως"[2].

Έργα

Το ιστορικό έργο του περιλαμβάνει τα "Ιστορικά Υπομνήματα""Χρονική Ιστορία") σε 14 βιβλία. Συνεχίζει τα Χρονικά του Δεξίππου (πολιτικός και ιστορικός του 3ου αι. μ.Χ. από την Αττική)[3]. Στην πρώτη του μορφή το έργο εξιστορεί τα γεγονότα από το 270 έως το 395. Σε δεύτερη επεξεργασία του φθάνει μέχρι το 404. Ο Φώτιος γράφει πως το έργο κυκλοφόρησε και σε έκδοση χωρίς τα αποσπάσματα κατά των χριστιανών, γεγονός που οφείλεται στο ότι "ο Ευνάπιος έγραψε την ιστορία του σε τόσο επιθετικό τόνο εναντίον των χριστιανών ηγεμόνων, ώστε ο ίδιος αισθάνθηκε αναγκασμένος να εκδώσει μια ηπιότερη, αναθεωρημένη παραλλαγή της (νέα έκδοσις)"[4]. Από το έργο αυτό σώζονται μόνο 88 αποσπάσματα.

Αντίθετα έχει σωθεί πλήρες το έργο που του αποδίδεται με τίτλο "Βίοι φιλοσόφων και σοφιστών", το οποίο έχει γραφτεί κατά μίμηση του Φιλόστρατου, με αναφορές στους Πλωτίνο, Πορφύριο, Ιάμβλιχο, Λιβάνιο, Ιμέριο, Προαιρέσιο, Χρυσάνθιο κ.ά.

Υποσημειώσεις

  1. ΘΗΕ, τόμ. 5 (1964), στ. 1062.
  2. Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, 5η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 119.
  3. Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 129.
  4. Hunger Herbert, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η Λόγια Κοσμική Γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σελ. 22.

Βιβλιογραφία

  • Hunger Herbert, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η Λόγια Κοσμική Γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992.
  • Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996.
  • Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, 5η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987.
  • Συλλογικό έργο, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1-12, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1962-1968 (χρησιμοποιείται σε όλα τα άρθρα περί Βυζαντινής Ιστοριογραφίας).
  • Συλλογικό έργο, εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 1-61, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [61 CD-ROM] (χρησιμοποιείται σε όλα τα άρθρα περί Βυζαντινής Ιστοριογραφίας).