Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τετραγράμματο

4.282 bytes προστέθηκαν, 18:06, 16 Νοεμβρίου 2007
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Το τετραγράμματο γράφεται με τους εβραϊκούς χαρακτήρες <big>'''יהוה'''</big> (ΓΧΒΧ) και αποδίδεται με τους λατινικούς χαρακτήρες "YHWH" (Yod-heh-vahv-heh). Ορθότερη απόδοση της λέξης αυτής θεωρείται το [[Γιαχβέ]]<ref>Θρησκειολογικό Λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σελ. 267</ref>. Από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και Πατέρες, το τετραγράμματο παραδίδεται μεταγραφόμενο ως ''Ιαβέ'' ή και ''Ιαουέ''<ref>Φούντας Ιερεμίας (Αρχιμ.), Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης - 'Έξοδος', Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2005, σελ. 334</ref>.
 
==Το τετραγράμματο με τη μορφή ΠΙΠΙ==
 
===Η μορφή "ΠΙΠΙ"===
 
Η μορφή του τετραγράμματου με τους ελληνικούς χαρακτήρες ''ΠΙΠΙ'', ''"αποτελεί παλαιογραφική απόδοση του '''יהוה'''"''<ref>Johan Lust et al., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Revised Edition, Stuttgart 2003, λήμμα: γή,-ής</ref> την οποία χρησιμοποιούσαν στη θέση του ανέκφραστου τετραγράμματου<ref>''Theological Dictionary of the New Testament'', 3:553</ref>. Όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος:
 
:''"Εντεύθεν αμαθείς τινες της εβραΐδος βλέποντες...τα εβραϊκά ταύτα στοιχεία παρόμοια προς τα '''ελληνικά ΠΙΠΙ''', ανεγίνωσκον την λέξιν πιπί... Ομοιάζουσι δε ταύτα τα γράμματα προς τα του εβραϊκού τετραγραμμάτου...αυτοί δε οι ερμηνείς, οι Ο', το τετραγράμματον ηρμήνευσαν 'Κύριος'"''<ref>Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, ''Περί των Ο' Ερμηνευτών της Παλαιάς θείας Γραφής'', τόμ. 2ος, Αθήνησιν 1845, σελ. 596-597</ref>.
 
Το έργο ''Εις το ΠΙΠΙ'', το οποίο παραδοσιακά αποδίδεται στον [[Ευάγριος Ποντικός|Ευάγριο Ποντικό]] ([[345]]-[[399]]) ενώ κατ' άλλους ανήκει στον [[Ωριγένης|Ωριγένη]]<ref>Για το έργο ''Εις το ΠΙΠΙ'' ο πατρολόγος Στ. Παπαδόπουλος αναφέρει: «Εις το πιπί (εξήγηση των τεσσάρων γραμμάτων). Ανήκει μάλλον στον Ωριγένη: PL 23, 1271». (Παπαδόπουλος Γ. Στυλιανός, ''Πατρολογία'', τόμ. Β', έκδ. 2η, Αθήνα 1999, σελ. 704)</ref>, αναφέρει:
 
:''"Δέκα ὀνόμασι παρ΄ Ἑβραίοις ὀνομάζεται ὁ θεός. Ὧν ἓν μὲν Ἀδωναῒ λέγεται, ὅ ἐστιν κύριος, ἕτερον δὲ Ἰά, ὃ αὐτὸ ἐν τῷ ἑλληνικῷ εἰς τὸ κύριος μετελήφθη. Ἕτερον δέ τι παρὰ ταῦτά ἐστι, τὸ τετραγράμματον, ἀνεκφώνητον ὂν παρ΄ Ἑβραίοις, ὃ καταχρηστικῶς παρὰ μὲν αὐτοῖς Ἀδωναῒ καλεῖται, παρὰ δὲ ἡμῖν κύριος. Τοῦτο δὲ φασὶν ἐπὶ τῷ πετάλῳ τῷ χρυσῷ τῷ ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ ἀρχιερέως γεγράφθαι κατὰ τὸ ἐν τῷ νόμῳ εἰρημένον "ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίῳ '''πιπι'''". Τὰ δὲ λοιπὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· ῎Ηλ, Ἐλωείμ, Ἀδών, Σαβαώθ, Σαδδαΐ, Αἰϊὲ ἐσεριὲ καὶ τὰ προγεγραμμένα τρία, ὧν ἐστὶν τὸ τετραγράμματον, τούτοις γραφόμενον τοῖς στοιχείοις ἰὼθ ἣ י οὐαὺ ἣ ו. '''πιπι''' ὁ θεός. Τὸ ἐπὶ τοῦ κυρίου ταττόμενον ἀνεκφώνητον ὄνομα διὰ τεσσάρων γράφεται στοιχείων, διὰ τοῦ ἰώθ, διὰ τοῦ ἣ ה, διὰ τοῦ οὐὰβ καὶ διὰ τοῦ ἤθ ה. Τούτων μέσον παρεντεθὲν μετὰ τὰ πρῶτα δύο παρ΄ Ἑβραίοις στοιχεῖον καλούμενον σέν, ὅ ἐστιν ὀδόντες, ὡς εἶναι τὸν εἱρμὸν τῶν πέντε γραμμάτων οὕτως· ἀρχὴ αὕτη, ὀδόντες ἐν αὐτῇ ὁ ζῶν. Ἑρμηνεύεται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τὸ ἰὼθ ἀρχή, καὶ διὰ τοῦ ἣ ה αὕτη, καὶ διὰ τοῦ οὐαὺ ἐν αὐτῇ καὶ διὰ τοῦ ἢθ ὁ ζῶν"''.
==Υποσημειώσεις==
<div style="font-size: 85%"><references/></div>
4.720
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης