Χρήστης:Papyrus/Βιβλιοθήκη

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δημιουργία Βιβλιοθήκης και Ψηφιακή Οργάνωσή της

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Book Collector»

Δημιουργία Βιβλιοθήκης

Αφού πρώτα διαβάσουμε τις απόψεις περί αξιόπιστης βιβλιογραφίας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μερικές διαπιστώσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας καλά οργανωμένης βιβλιοθήκης.

Βασικά εργαλεία

Καταρχάς, η έννοια «βιβλιοθήκη», δεν μπορεί στην εποχή μας να περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη έντυπου υλικού. Ο όρος βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πλέον όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε για να φέρουμε εις πέρας τις εργασίες μας, είτε είναι έντυπα, είτε ψηφιακά. Και από τη στιγμή που οι Η/Υ έχουν γίνει αρκετά προσιτοί στον μέσο πολίτη εδώ και περίπου 15 χρόνια, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι οι νεώτεροι σε ηλικία άνθρωποι δημιουργούν τις εργασίες τους εξ ολοκλήρου σε Η/Υ. Κατ' αυτή την έννοια, καλό είναι να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μερικά απαραίτητα βοηθητικά μέσα, και αν είναι δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αναζήτησης. Τέτοια βοηθητικά εργαλεία είναι τα εξής:

  • Λεξικά

Επειδή πριν από την μάθηση και την αφομοίωση προηγείται η κατανόηση αυτού που διαβάζουμε, απαραίτητο εργαλείο κάθε βιβλιοθήκης είναι το Λεξικό. Ανάλογα με το είδος της μελέτης και των ενδιαφερόντων του, ο καθένας θα αναζητήσει το κατάλληλο λεξικό: νέων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών, μεσαιωνικών ελληνικών, λατινικών, αγγλικών, εγκυκλοπαιδικό λεξικό κ.ο.κ. Επειδή είναι πιθανό ότι θα ανατρέχουμε συχνά σε λεξικά, καλό είναι να επιδιώξουμε να τα αποκτήσουμε, αν υπάρχουν, σε ηλεκτρονική έκδοση. Ασφαλώς, μπορούν να βρεθούν και δωρεάν διαδικτυακά λεξικά, μπορεί όμως κάποιος να αποκτήσει με λίγα σχετικά χρήματα ηλεκτρονικά λεξικά του εμπορίου, όπως για παράδειγμα το Mέγα Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας (εκδόσεις Πάπυρος) και άλλα πολλά, τα οποία ο καθένας θα ψάξει να βρει ρωτώντας σε βιβλιοθήκες, συζητώντας με νέους επιστήμονες και αντλώντας πληροφορίες από επώνυμες και σχετικές με το αντικείμενο ιστοσελίδες. Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να βρούμε τα πάντα σε ηλεκτρονική μορφή. Χρήσιμα έργα αυτής της κατηγορίας επάνω στο αντικείμενο της Θεολογίας, είναι:

  • Ευρετήρια

Τα ευρετήρια δεν είναι λεξικά, αλλά κατάλογοι ονομάτων, θεμάτων κ.λπ., συνταγμένοι κατά αλφαβητική σειρά, στους οποίους αναγράφεται η θέση (αν πρόκειται για θεολογία, τότε μιλάμε για εδάφια) που βρίσκεται καθένα από αυτά, με σκοπό την ταχύτερη ανεύρεση του ζητουμένου. Ευτυχώς, αξιόλογες εργασίες έχουν γίνει και στο διαδίκτυο, και σε επίπεδο ευρετηρίου και σε επίπεδο εργαλείων αναζήτησης, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες σε όσους συντάσσουν κείμενα θεολογικού περιεχομένου. Ασφαλώς, όταν μιλάμε για Ορθόδοξη Θεολογία και προκειμένου για διαδικτυακά εργαλεία που προσφέρουν ερμηνείες κ.λπ., θα πρέπει να ερευνούμε πρώτα την πηγή των πληροφοριών, καθώς όλα τα προσφερόμενα εργαλεία δεν εκφράζουν τις Ορθόδοξες απόψεις. Σημαντικής χρησιμότητας είναι και τα ειδικά ευρετήρια λέξεων, τα οποία ονομάζονται Ταμεία. Τέτοια Ταμεία έχουν συνταχτεί όχι μόνο για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ακόμη και για τους σημαντικούς Πατέρες της Εκκλησίας και μπορεί κανείς να αναζητήσει όλα αυτά σε κάποια βιβλιοπωλεία με παράδοση στο θεολογικό βιβλίο. Αν και υπάρχουν αρκετά δωρεάν εργαλεία στο διαδίκτυο (βλ. εδώ και εδώ), σε περίπτωση που ζητάμε κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και προτείνεται από τους ειδικούς, όσον αφορά στα Ταμεία, μπορούμε να αναζητήσουμε τα εξής:

  • Ε. Hatch - Η. Redpath, Ταμείον της Αγίας Γραφής - Παλαιά Διαθήκη, τόμοι Ι-ΙΙ, Αθήναι 1977, εκδ. Ωφελίμου βιβλίου (ανατύπωση της έκδ. 1897).
  • Ταμείον ήτοι Ευρετήριον των Λέξεων της Καινής Διαθήκης (επιτομή της εκδόσεως του Er. Schmidt από τον W. Greenfield), Αθήναι 1947.

Επίσης, ένα αρκετά χρήσιμο βοήθημα αναζήτησης θεμάτων και ονομάτων είναι το:

  • Εγκυκλοπαίδειες

Εγκυκλοπαίδεια (εγκύκλιος παιδεία) ονομάζεται ένα πολύτομο σύγγραμμα, το οποίο περιέχει άρθρα, συνήθως με αλφαβητική σειρά, στα οποία αναλύονται όροι, βιογραφούνται πρόσωπα, περιγράφονται τοποθεσίες κ.λπ., είτε σε όλο το εύρος του επιστητού είτε στα πλαίσια ενός επιστημονικού κλάδου. Σημαντικό για μια εγκυκλοπαίδεια είναι ο χρόνος έκδοσης του κάθε τόμου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πρώτος τόμος απέχει από τον τελευταίο αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα άλλοι τόμοι να είναι ενημερωμένοι και άλλοι να προσφέρουν γνώσεις πεπαλαιωμένες. Οι Εγκυκλοπαίδειες λόγω μεγάλου κόστους δεν είναι εύκολο να ξαναεκδοθούν, γι' αυτό πολλές φορές εκδίδουν συμπληρώματα. Στην ελληνική γλώσσα, αξιόλογες γενικές εγκυκλοπαίδειες που έχουν εκδοθεί είναι:

  • Εγκυκλοπαίδεια Δομή (υπάρχει και σε ψηφιακή έκδοση σε DVD με δυνατότητα αναζήτησης στο κείμενο).
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, σε 61 τόμους ή σε 61 CD-ROM (δυστυχώς η έκδοση σε CD-ROM δεν περιέχει πληκτρολογημένο κείμενο και άρα δεν έχει δυνατότητες αναζήτησης. Το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας απλά έχει περαστεί από σκάνερ και μέσα σε κάθε CD, υπάρχουν όλα τα άρθρα του αντίστοιχου τόμου σε σκαναρισμένες εικόνες χαμηλής ανάλυσης. Και πάλι όμως είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στους 61 τόμους από το να τους έχει κάποιος ανοιχτούς στο γραφείο του).

Εξειδικευμένη, θεολογική εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει μόνο μία ολοκληρωμένη και είναι η αξιόλογη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (συντομογραφικά ΘΗΕ, 12 τόμοι, 1962-1968) και υπάρχει στις περισσότερες οργανωμένες βιβλιοθήκες. Στο διαδίκτυο, υπάρχουν μερικές καλές προσπάθειες οι οποίες προσφέρουν πλήρη ή περιορισμένη δωρεάν πρόσβαση στους χρήστες του internet. Τέτοιες είναι η γνωστή και αξιόπιστη Britannica, η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, η Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού κ.ά.

Πηγές και Βοηθήματα: μερικές σκέψεις

Το σύνολο του γραπτού υλικού, το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα μας, ονομάζεται Βιβλιογραφία. Συχνά, οι ειδικοί το υλικό αυτό το διαχωρίζουν σε Πηγές και Βοηθήματα. Πηγή ονομάζουν συνήθως το υλικό από το οποίο πηγάζει η πληροφορία για ένα γεγονός. Μπορεί μια πηγή να είναι άμεση (να προέρχεται δηλαδή από την εποχή του γεγονότος) ή έμμεση (κάθε μεταγενέστερη μαρτυρία). Βοηθήματα ονομάζουν τα άρθρα, μελέτες κ.λπ., που έχουν εκπονήσει οι επιστήμονες σχετικά με ένα θέμα.

  • Πηγές

Δεδομένου ότι οι οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων από εμάς είναι περιορισμένες, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δαπανήσουμε όλους τους οικονομικούς μας πόρους σε πρωτότυπες πηγές, ούτε να εξαντλούμε τις προσωπικές μας αντοχές στη μελέτη τους. Ο λόγος είναι απλός: η πηγή είναι η ακατέργαστη ύλη από την οποία καλούμαστε να συγκροτήσουμε το δικό μας δημιούργημα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Έχουμε την πρόσβαση στο υλικό αυτό για να το γνωρίσουμε πλήρως και να είμαστε βέβαιοι ότι το κατέχουμε τόσο καλά ώστε να αποφύγουμε τις αυθαιρεσίες; Γνωρίζουμε την ορθή χρήση μιας πηγής; Ξέρουμε ποιες πηγές είναι αυξημένου κύρους; Γνωρίζουμε ποιες πηγές είναι εξακριβωμένης γνησιότητας και ποιες νόθες, είτε στο σύνολό τους, είτε έχουν κάποια προβληματικά σημεία; Κατέχουμε σε άριστο επίπεδο, όχι μόνο τη γλώσσα της πηγής γενικά, αλλά και τη μορφή που εκείνη έχει σε κάθε εποχή; Είναι λοιπόν διαφορετικό να παίρνεις έναν κορμό δένδρου και να δημιουργείς από το μηδέν ένα έπιπλο, και διαφορετικό να πάρεις έτοιμα τα διαφορετικά μέρη του και απλά να τα συναρμολογείς.

Βεβαίως, πρώτ' απ' όλα, μια προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τις πηγές, θα προσέκρουε στην πολιτική της παρούσας εγκυκλοπαίδειας η οποία δεν επιθυμεί να προβάλλει τις πρωτότυπες έρευνες μας, ή τα προσωπικά μας συμπεράσματα από την μελέτη των πηγών. Αντιθέτως, απαιτεί και προωθεί την επαληθευσιμότητα των άρθρων, δηλ. την επιβεβαίωση όσων γράφουμε, κυρίως μέσω αξιόπιστων βοηθημάτων, με τη συνεπικουρία κάποιων πηγών.

Αξίζει λοιπόν, αρχικά να επενδύσουμε σε γνωστά, αξιόπιστα βοηθήματα, ώστε να έρθουμε σε επαφή με το γνωστικό αντικείμενο και τις πηγές του, όχι μόνοι μας αλλά μέσω ενός ικανού συγγραφέα ο οποίος άμεσα ή έμμεσα θα μας υποδείξει στο έργο του και τις αξιόλογες πηγές. Όταν με την μελέτη αρκετών βοηθημάτων καταλήξουμε σε βέβαιο συμπέρασμα για την αξιοπιστία και ιστορική αξία κάποιων πηγών, μπορούμε να τις προμηθευτούμε κι εμείς για να τις διαβάσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε, διανθίζοντας τα άρθρα μας με αξιόλογα παραθέματα.

  • Βοηθήματα

Όπως έγραψα και πριν, οι βασικές θέσεις για τα κατάλληλα βοηθήματα περιγράφονται στα περί αξιόπιστης βιβλιογραφίας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αρκετά τις επιλογές μας.

Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να προσθέσω εδώ μια άποψη για το βιβλιογραφικό υλικό που θα πρέπει να αποκτήσουμε. Προφανώς, τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα θα μας οδηγήσουν στην επιλογή του γνωστικού αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούμε. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πολλές φορές τα διάφορα αντικείμενα συνδέονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην αρκούν τα βιβλία μίας μόνο κατηγορίας για να έχουμε πλήρη εικόνα ενός ζητήματος. Για παράδειγμα, η δογματική θεολογία με την ιστορία των δογμάτων και την εκκλησιαστική ιστορία, συνδέονται στενά και κανείς δεν μπορεί να μελετήσει και να κατανοήσει σε βάθος τη μία, χωρίς τη γνώση των άλλων. Με την συνεχή μελέτη μάλιστα, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι και η εκκλησιαστική γραμματολογία βοηθά πολύ, κατηγοριοποιώντας τις διάφορες θεολογικές, δογματικές, εκκλησιαστικές κ.λπ. τάσεις, με την προβολή τους σε ένα βασικό πρόσωπο ή και ομάδα προσώπων.

Έχοντας αυτά κατά νου, θα πρέπει να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε όχι μόνο τα βοηθήματα όλων των σχετιζόμενων γνωστικών αντικειμένων, αλλά και όσο περισσότερα έργα από κάθε αντικείμενο μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε πλεονασμός. Αν θέλουμε με ασφάλεια, να καταγράφουμε στα άρθρα ακόμη και τα δυσκολότερα σημεία μιας μελέτης, θα πρέπει να αποκτούμε όσο περισσότερα έργα σχετίζονται με το θέμα μας. Οι συγγραφείς, δεν γράφουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε επιμένουν στα ίδια σημεία, ούτε αναλύουν την κάθε περίπτωση στο ίδιο βάθος, αλλά σχεδόν πάντα οι πληροφορίες λειτουργούν συμπληρωματικά, διευρύνοντας ή ολοκληρώνοντας τις γνώσεις μας για ένα ζήτημα. Άρα, στο παραπάνω παράδειγμα, θα ήταν το ιδανικό αν μπορούσαμε να αποκτήσουμε όλες τις αξιόλογες δογματικές, ιστορίες δογμάτων και εκκλησιαστικές ιστορίες, ώστε να μπορούμε να τις συμβουλευόμαστε παράλληλα, λιγοστεύοντας τα κενά μας και αυξάνοντας την αξιοπιστία του άρθρου μας.

Μια επισήμανση θα κάνουμε μόνο για το θέμα της παλαιότητας των βοηθημάτων: αναφέρουμε και σε άλλο σημείο, πως μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συγγραφή ενός αξιόπιστου άρθρου η παλαιότητα ενός βιβλίου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τα έργα αυτά, πολλά από τα οποία μάλιστα, προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες. Θα προσθέσουμε όμως ότι τα αρκετά παλιά βοηθήματα (π.χ. από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα) χρειάζονται προσοχή στη χρήση τους και κάποια εμπειρία. Οπωσδήποτε, απαιτείται η παράλληλη ενημέρωση μας από σύγχρονη βιβλιογραφία ώστε να μην πέσουμε σε ολισθήματα εξαιτίας μεταγενέστερων ανακαλύψεων (π.χ. αρχαιολογικών, χειρογράφων κ.λπ.) οι οποίες ίσως δεν περιέχονται στα παλιά βιβλία τα οποία συμβουλευόμαστε. Ως γενικό κανόνα θα λέγαμε, ότι σε έργα τα οποία έχουν γραφτεί από τη δεκαετία του '60 και μετά, τέτοια προβλήματα είναι πολύ λιγότερα. Κλασικό παράδειγμα η Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και σήμερα (βλ. σχετική βιβλιοπαρουσίαση, στις υποσημ. #3, #5 και #6).

Ψηφιακή Οργάνωσή της Βιβλιοθήκης μας

Το περιβάλλον του προγράμματος Book Collector. Σε κάθε εγγραφή, μπορούμε να εισάγουμε ποικίλες χρήσιμες για εμάς πληροφορίες, αλλά και όλες τις εικόνες από το ψηφιακό μας ευρετήριο. Κατόπιν, κάθε εικόνα, με ένα απλό κλικ μεγεθύνεται όσο εμείς ορίσουμε.

Είδαμε ήδη, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε Η/Υ τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός βιβλίου ώστε να καταφέρουμε να βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα τα αντικείμενα της αναζήτησης μας. Ασφαλώς, το σημαντικό βήμα έγινε και η ταξινόμηση όλων αυτών των πληροφοριών σε φακέλους στον σκληρό μας δίσκο πραγματοποιήθηκε.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα, δημιουργώντας το εποπτικό περιβάλλον που θα μας διευκολύνει ακόμη περισσότερο. Αν και υπάρχουν κάποια δωρεάν προγράμματα που κατά ένα τρόπο επιτυγχάνουν το σκοπό μας, εμείς θα αναφερθούμε στο καλύτερο, κατά την άποψή μας, πρόγραμμα που μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα πολλαπλής αξίας, σε σχέση με τα ελάχιστα χρήματα του κόστους του: είναι το πρόγραμμα Book Collector (εδώ η σελίδα με τις δυνατότητές του), το καλύτερο ίσως πρόγραμμα ταξινόμησης βιβλιοθήκης το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ηλεκτρονικό βοήθημα μελέτης. Το Book Collector, καταρχάς, υποστηρίζει ελληνικά όχι μόνο στις εκτυπώσεις αλλά και στο περιβάλλον του προγράμματος (μενού, φάκελοι, περιγραφές λειτουργιών). Απλώς, από το μενού Tools επιλέγουμε ως γλώσσα το Greek.

Το πρόγραμμα εισάγει βιβλία χειροκίνητα αλλά και με αυτόματο τρόπο (μόνο την ξενόγλωσση βιβλιογραφία). Καθώς συνδέεται μέσω διαδικτύου με ξένες βιβλιοθήκες και μεγάλα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία όπως το Amazon, μπορεί, ζητώντας από εμάς να πληκτρολογήσουμε τον αριθμό ISBN του βιβλίου ή ένα μέρος από τον τίτλο, να βρει σε δευτερόλεπτα το βιβλίο και να εισάγει στο πρόγραμμα το εξώφυλλο, τον τίτλο και τους υπότιτλους, το έτος έκδοσης, το κόστος, μέχρι και μια σύνοψη του περιεχομένου. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε ξένη βιβλιογραφία, το πρόγραμμα προσφέρει αυτή την επιπλέον ευκολία.

Για την ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, όμως έτσι ή αλλιώς, η αγορά του προγράμματος γίνεται με σκοπό την χειροκίνητη καταχώρηση. Οι δυνατότητες είναι πολλές: εκτός από τα βασικά στοιχεία που θα πληκτρολογήσει κάποιος (συγγραφέα, τίτλο, εκδότη, έτος έκδοσης κ.λπ.) μπορεί να εισάγει στο Book Collector την εικόνα του εξωφύλλου, το κόστος του βιβλίου, να δημιουργήσει φακέλους ταξινόμησης κατά είδος, θέμα, κατηγορία, συγγραφέα, τιμή, έτος κ.λπ., να καταγράψει σημειώσεις και εντυπώσεις, να δημιουργήσει τα περιεχόμενα, να αναφέρει τον συγγραφέα του προλόγου και τον μεταφραστή, μπορεί να βαθμολογήσει το βιβλίο, να σημειώσει την ημερομηνία αγοράς και τον τόπο, την κατάσταση του βιβλίου, να γράψει τα στοιχεία του πρωτοτύπου αν είναι μεταφρασμένο, να αριθμήσει τόμους και τεύχη, να εισάγει ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τον εκδοτικό οίκο ή να δημιουργήσει links προς οποιονδήποτε ιστότοπο, να εισάγει εικόνες (όπου μπορεί π.χ. να προσθέσει όλα όσα έχει σκανάρει για να δημιουργήσει το γνωστικό περίγραμμα του βιβλίου). Δύσκολα θα βρει κάποιος μια δυνατότητα που να μην την έχει το πρόγραμμα, που άλλωστε αναβαθμίζεται διαρκώς. Ακόμη κι αν αλλάξουμε ταξινόμηση στους φακέλους του σκληρού δίσκου, ή μεταφέρουμε τα δεδομένα σε άλλο σκληρό ή οπτικό δίσκο, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τα περιεχόμενα εκεί που θα του υποδείξουμε και να διορθώσει όλες τις συνδέσεις.

Στο θέμα της αναζήτησης, το Book Collector παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας απλών ή πολυσύνθετων φίλτρων, ώστε εύκολα και γρήγορα να βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Επίσης, πληκτρολογώντας τη συντόμευση Ctrl+F, ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης όπου γράφοντας μια φράση, λέξη ή τμήμα λέξης και πατώντας Enter, το πρόγραμμα επιστρέφει κάθε καταγραφή που περιέχει τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγμα, αν ψάχνουμε να βρούμε στην ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη το όνομα Μεταλληνός, γράφουμε απλώς μερικούς χαρακτήρες (π.χ. εταλλ), και αμέσως, το πρόγραμμα θα μας επιστρέψει εγγραφές που περιέχουν το όνομα αυτό είτε ως συγγραφέα, είτε ως μεταφραστή ή ως συγγραφέα προλόγου κ.λπ.

Εκτός όλων αυτών, το Book Collector προσφέρει κάθε είδους εκτύπωση πληροφοριών καθώς και πλήρη στατιστικά στοιχεία για τις εγγραφές που έχουμε επιλέξει ή για το σύνολο της βιβλιοθήκης μας: πόσες σελίδες αριθμούν, πόσα βιβλία του τάδε εκδοτικού οίκου υπάρχουν, πόσα του δείνα συγγραφέα, πόσα έχουν υψηλή βαθμολογία, πόσα χρειάζονται συντήρηση, πόσα κοστίζουν κάτω από 15 € κ.ο.κ..

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το Book Collector αποτελεί ιδανική επιλογή για την κατηγορία του. Πόσο μάλλον όταν μας προσφέρει με το ίδιο κόστος, μία επίσης ιδανική λύση για την ηλεκτρονική ταξινόμηση παραθεμάτων, δουλειά απαραίτητη για κάθε επιστημονική εργασία.

Δες επίσης


Papyrus 07:56, 25 Μαΐου 2008 (UTC)