Πρότυπο:Ιουλίου 18

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διότι εκ της ασκήσεως, χωρίς της υπακοής, γεννάται η κενοδοξία. Ο υπήκοος εργάζεται το πάν κατ’ εντολήν και δεν έχει πρόφασιν, ίνα υπερηφανεύηται. Εκτός δε τούτου ο υπήκοος απέκοψε το θέλημα αυτού εν πάσι, και διά τούτο ο νούς αυτού είναι ελεύθερος από πάσης μερίμνης και προσεύχεται καθαρώς. Ο νούς εκείνου, όστις φυλάττει την υπακοήν, κατέχεται μόνον υπό του Θεού και της εντολής του γέροντος, ο νούς όμως του ανυπηκόου είναι απησχολημένος εις διαφόρους υποθέσεις και κατακρίσεις του γέροντος, και διά τούτο ουδέποτε είναι καθαρός

Σιλουανός ο Αθωνίτης