Πρότυπο:Αυγούστου 15

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

"Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν"


Άξιον Εστί