Λιβεριανός Κατάλογος

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Catalogus Liberianus ή Λιβεριανός κατάλογος είναι τμήμα της Χρονογραφίας του 354, ενός εικονογραφημένου ημερολογίου με ευρεία διάδοση, ανώνυμου συγγραφέα, το οποίο είχε γίνει ειδικά για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Ρώμης[1]. Το έργο αυτό περιείχε αρκετούς πίνακες και καταλόγους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο λεπτομερής κατάλογος των ρωμαίων επισκόπων, από τον Απ. Πέτρο μέχρι και τον Λιβέριο (πάπας στο διάστημα 352-366 μ.Χ.)[2], από τον οποίο πήρε και το όνομά του ο κατάλογος, ο οποίος επιπλέον, περιέχει σημειώσεις για τη διάρκεια του επισκοπικού αξιώματος των παπών και σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επισκοπείας τους[3] (η έκταση της εκκλησίας της Ρώμης κατά την περίοδο που διετέλεσαν επίσκοποι, σημαντικές ημερομηνίες, ονόματα αυτοκρατόρων). Παρά τα εκδοτικά προβλήματα που παρουσιάζει και τις λανθασμένες αντιγραφές, θεωρείται σημαντικό ιστορικό κείμενο, καθώς καταγράφει ένα τμήμα της ιστορίας της πρώιμης χριστιανικής εκκλησίας.

Υποσημειώσεις

  1. "Chronographus A.D. 354", Kroh Paul, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 527.
  2. Kroh, Λεξικό αρχαίων..., ό.π.
  3. Βούλγαρης Σπ. Χρήστος, Υπόμνημα εις τας Καθολικάς Επιστολάς του Αποστόλου Πέτρου, 6η έκδ., εκδ. Κ. & Π. Σμπίλιας ΑΕΒΕ, Αθήνα 1996, σελ. 28, υποσημ. #36.

Δικτυακοί τόποι