Ηρωδιανοί

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με το όνομα Ηρωδιανοί προσδιορίζεται στην Καινή Διαθήκη (Μαρκ. 3,6.12,13. Ματθ. 22,16) μια ιδιαίτερη θρησκευτική ομάδα του ιουδαϊκού λαού, για την οποία σώζονται ελάχιστες πληροφορίες. Είναι πιθανό να πρόκειται περί του αρχιερατικού και ιερατικού κόμματος που ανέδειξε στην εξουσία ο Ηρώδης ο Αντίπας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του[1] με αποτέλεσμα να αποτελούν οπαδούς του, οι οποίοι ακολουθούσαν την πολιτική του και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, εκδηλώνοντας αντίθεση στην περί Μεσσία διδασκαλία του Ιησού[2]. Αρχαίες μαρτυρίες[3] αναφέρουν ως αιτία για τη συμμαχία τους με τους Φαρισαίους κατά του Χριστού[4] το γεγονός ότι θεωρούσαν τον Ηρώδη το Μέγα ως Μεσσία. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Επιφάνιου: "...νομίσαντες είναι τον Ηρώδην Χριστόν, και επ' αυτώ απατώμενοι, εσεμνύνοντο τω Ηρώδη..."[5].

Υποσημειώσεις

  1. Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης, 4η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 350.
  2. ΘΗΕ, τόμ. 6 (1965), στ. 71.
  3. Βλ. παραπομπές σε αυτές στο: Αγουρίδης, Ιστορία..., ό.π., σελ. 351.
  4. "Ηρωδιανοί", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 27, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
  5. Επιφ. Κατά Αιρέσεων, PG 41,269C.

Βιβλιογραφία

  • "Ηρωδιανοί", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 6, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1965, στ. 71.
  • "Ηρωδιανοί", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 27, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
  • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης, 4η έκδ., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 350-352.