Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έτος Κόσμου

15 bytes προστέθηκαν, 19:58, 6 Μαΐου 2008
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Γνωρίζουμε ότι ''"με την εξάπλωση του Χριστιανισμού διαδόθηκε η χρονολόγηση 'από κτίσεως κόσμου' (anno mundi)"''<ref>''"Ελλάς, Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους από τις απαρχές μέχρι σήμερα"'', τόμ. Α', Πάπυρος, Αθήνα 1997, σελ. 122.</ref> και το Βυζάντιο αντίθετα από τη Δύση, υιοθέτησε το ημερολόγιο της χρονολογίας αυτής<ref>Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη, ''Η Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας'', Ψυχογιός, Αθήνα 1988, σελ. 92.</ref>. Επρόκειτο για ''"μια συμβατική χρονολογία"''<ref>''"Ιστορία του Ελληνικού Έθνους"'' (ΙΕΕ), τόμ. Β', ''Αρχαϊκός ελληνισμός 1100-479 π.Χ.'', Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1971, σελ. 11</ref> αλλά όχι ίδια ''"παρά πάσι τοις χρονολόγοις και θεολόγοις, αλλά ποικίλη και παντοδαπή"''<ref>Μελέτιος (μητροπ. Αθηνών), ''Εκκλησιαστική Ιστορία'', εν Κωνσταντινουπόλει 1853, σελ. 72</ref>, καθώς ''"οι μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης προσπάθησαν να υπολογίσουν αυτή την 'αρχή του κόσμου' προτείνοντας διάφορες χρονολογίες, όπως το 5508 π.Χ και το 5493 π.Χ."''<ref>''"Ελλάς..."'', Πάπυρος, ό.π.</ref>.
Ήταν διαπιστωμένο ότι ''"περί την χρονολογίαν...η εβραϊκή Γραφή διαφωνεί προς την ερμηνείαν των [[Μετάφραση των Εβδομήκοντα|Ο']]...προς δε ταύτας πάλιν εκατέρας τας Γραφάς διαφωνεί και το αρχαίον Σαμαρειτανόν, ιδίαν έχον χρονολογίαν."''<ref>Κωνσταντίνος Οικονόμος του εξ Οικονόμων, ''Περί των Ο' Ερμηνευτών της Παλαιάς θείας Γραφής'', τόμ. 3ος, Αθήνησιν 1846, σελ. 703</ref>. Έτσι, με βάση υπολογισμού την [[Παλαιά Διαθήκη]] που η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεχόταν, δηλ. τη [[Μετάφραση των Εβδομήκοντα]], η χρονολογία δημιουργίας του κόσμου που προσδιοριζόταν με την κατά γράμμα ερμηνεία των γενεαλογιών της Γενέσεως<ref>Χριστινάκη Ελένη, ''Θέματα Βιβλικής Ιστορίας'', εκδ. Συμμετρία, 2η έκδ., Αθήνα 1999, σελ. 10</ref> τοποθετήθηκε στο 5.509/5.508 π.Χ.<ref>Ο επίσημος ιστότοπος του ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει ως έτος "Δηµιουργίας το? του Κόσµου" το 5508 π.Χ. ([http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/gen_xron.htm Γενικαί Χρονολογίαι])</ref>. Έτσι, η ''"διαφόρως μεν κατ' αρχάς υπό των χριστιανών χρονολόγων οριζομένη"'' χρονολογία<ref>"Πάσχα", ''Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια'' (ΘΗΕ), τόμ. 10, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1967, στ. 118</ref> μετά την εμφάνισή της στον γ' κανόνα της [[Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος|εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου]] που ''κανονίζει'' τα περί γάμου των κληρικών, έγινε ευρύτερα αποδεκτή και το γεγονός αυτό, έμμεσα επικύρωνε και την αξία της "Μεταφράσεως των Ο'" η οποία τελικά ''"εξήλεγξε της εβραϊκής χρονολογίας τας ατοπίας"''<ref>πρβλ. Κωνσταντίνος Οικονόμος, στο ίδιο, σελ. 835</ref>. Εν τούτοις, η αλεξανδρινή χρονολόγηση που τοποθετούσε την κτίση του κόσμου το 5.492/3 δεν σταμάτησε να χρησιμοποιείται στο Βυζάντιο ακόμη και από [[μοναχισμός|μοναχούς]], όπως βλέπουμε σε ιστορικά και λογοτεχνικά έργα του 8ου και 9ου αιώνα<ref>Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου Αγνή, ''Η Βυζαντινή Ιστοριογραφία (324-1204)-Σύντομη Επισκόπηση'', Αθήνα 1982, σελ. 48.49.</ref>.
==Η Θεολογική-Δογματική αξία της Χρονολόγησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία==
4.720
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης