Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έτος Κόσμου

635 bytes προστέθηκαν, 05:18, 9 Μαΐου 2009
Η Θεολογική-Δογματική αξία της Χρονολόγησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία
==Η Θεολογική-Δογματική αξία της Χρονολόγησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία==
Σύμφωνα με τις θεολογικές τοποθετήσεις που σημειώνονται παρακάτω, για το γεγονός αν ο κόσμος δημιουργήθηκε κατά τα έτη 5.509/5.492 ή όχι, δεν υπάρχει είτε δογματική κατοχύρωση, είτε δογματική σύγκρουση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε θα έπρεπε να τίθεται θέμα θεοπνευστίας για θέματα καθαρά επιστημονικού περιεχομένου.  Για την αντίληψη της [[Ορθόδοξη Εκκλησία|Ορθόδοξης Εκκλησίας]], ''"αι επτά...Οικουμενικαί Σύνοδοι"'' είναι ''"θεόπνευστοι"''<ref>Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, ''Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος'', εν Αθήναις 1920, σελ. 288</ref>, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ''"η θεοπνευστία...επεκτείνεται...κατ' εξοχήν...επί των δογματικών και ηθικών αληθειών"'' και δεν ζητάμε από αυτή ''"λύσιν επιστημονικών προβλημάτων, αστρονομικών, γεωλογικών..."''<ref>Ξεξάκης Γ. Νικόλαος, ''Προλεγόμενα εις την Ορθόδοξον Δογματικήν'', Αθήνα 2000, σελ. 97.</ref>. Δηλαδή ''"η θεοπνευστία"'' αφορά ''"τις θείες...αιώνιες αλήθειες...και όχι...στα μέσα με τα οποία αυτές εκφράζονται ή στις αντιλήψεις της εποχής για τη δομή του σύμπαντος"''<ref>Κωνσταντίνου Μιλτιάδης, ''Η Παλαιά Διαθήκη Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;'', Αποστολική Διακονία, σελ. 8-9.</ref> που στερούνται ''"δογματικής σημασίας"''<ref>Ανδρούτσος Χρήστος, ''Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας'', Αστήρ, Αθήνα 1956 (c1907), σελ. 111.</ref>. Έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία ''"μόνον τους οικουμενικούς...δογματικούς όρους χρησιμοποιεί ως κυρίαν και πρωτεύουσαν πηγήν της δογματικής διδασκαλίας της"''<ref>Ιω. Ν. Καρμίρης, "Οικουμενικαί Σύνοδοι", ''Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια'' (Θ.Η.Ε.), τόμ. 09, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1966, στ. 693.</ref>.
Ακόμη και στην περίπτωση του γνωστού διαλόγου που αφορά την [[Αγία Γραφή]], αν η θεοπνευστία ''"επεκτείνεται μόνον επί δογματικών και ηθικών αληθειών"'' ή αν ''"επεκτείνεται εφ' όλης της Αγίας Γραφής"'' θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι ''"αμφότεραι...αι εκδοχαί...ήρχισαν...συγκλίνουσαι προς αλλήλας"''<ref>Κρικώνης Θ. Χρίστος, ''Η Αυθεντία της Εκκλησίας, το Κύρος της Παραδόσεως της και η Διδασκαλία των Πατέρων'', Univercity Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 144-145.</ref>. H [[Αγία Γραφή]] είναι ''"ελευθέρα πάσης πλάνης"'' αφού ο ''"πανταχού κυριαρχών σκοπός της...δεν είναι να διδάξη ανθρωπίνην επιστήμην...αλλ' υπερφυή και σώζουσαν αλήθειαν...Εξετάζει...πάντα τα φυσικά φαινόμενα εξ όλως διαφόρου επόψεως της των ανθρωπίνων επιστημών...αποκλειστικώς και μόνον περί την...αποσάφησιν της θέσεως, την οποίαν ταύτα πάντα ως δημιουργήματα του ενός αληθινού θεού κατέχουν εν τω θείω σχεδίω της δημιουργίας"''<ref>"Γραφή Αγία", ''Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια'' (Θ.Η.Ε.), τόμ. 4, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1964, στ. 665.</ref>. Το γεγονός ότι ''"προκειμένου περί φυσικών φαινομένων και επιστημονικών αληθειών, η Γραφή χρησιμοποιή φράσεις και όρους της εποχής εκείνης, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται εις την σημερινήν επιστημονικήν ορολογίαν"''<ref>"Αγ. Γραφή", Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης, ''Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής'', Η Ζωή, 2η έκδ., Αθήναι 1998, σελ. 18.</ref> έχει να κάνει με το ότι δεν σκοπεύει να περιγράψει τους φυσικούς νόμους, αλλά τη σχέση του Θεού με τον κόσμο<ref>Βλ. ό.π., σελ. 18-19.</ref>. Κατά συνέπεια, εφόσον η [[Αγία Γραφή]] αποτελεί κομμάτι της Ιεράς Παράδοσης<ref>Ματσούκας Α. Νίκος, Δογματική και Συμβολική θεολογία, τόμ. Γ', Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 151.</ref>, δεν αναμένουμε από την Θεοπνευστία της Εκκλησίας επιστημονικές διαπιστώσεις, αλλά σωτηριώδεις, ηθικοδογματικές αλήθειες<ref>Κρικώνης, ό.π., σελ. 146.</ref>.
4.720
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης