Εμφάνιση δεδομένων interwiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτό είναι μια επισκόπηση του πίνακα interwiki, ο οποίος καθορίζει τις συντομεύσεις πρόθεμα που χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη διασύνδεση σε διαφορετικά wiki και άλλες εξωτερικές τοποθεσίες. Για τη συνιστώμενη χρήση, παρακαλούμε δείτε το εγχειριδίο στο MediaWiki.org.

Προβολή αρχείου καταγραφής

Υπόμνημα
Πρόθεμα Πρόθεμα interwiki για χρήση στη σύνταξη του κώδικα wiki [[prefix:pagename]].
URL Πρότυπο για διευθύνσεις URL. Το σύμβολο κράτησης θέσης $1 θα αντικατασταθεί από το pagename του βικικώδικα, όταν χρησιμοποιείται η ανωτέρω σύνταξη βικικώδικα.
Προώθηση ναι ανακατευθύνεται στη διεύθυνση URL προορισμού που δίνεται στους ορισμούς συνδέσμου intewiki (δηλαδή αντιμετωπίζεται σαν αναφορά σε τοπικές σελίδες).
όχι δεν ολοκληρώνεται, συνήθως μπλοκάρεται από σφάλμα τύπου "η σελίδα δεν βρέθηκε".
Ενσωμάτωση ναι να επιτραπεί η ενσωμάτωση από το ξένο wiki, αν επιτρέπονται γενικά σε αυτό το wiki οι ενσωματώσεις intewiki.
όχι να μην επιτραπεί, αλλά να αναζητηθεί μια σελίδα στο χώρο ονομάτων των προτύπων.

Interwiki prefixes

ΠρόθεμαURLΠροώθησηΕνσωμάτωση
bulghttp://bg.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1όχιόχι
fbhttps://www.facebook.com/$1όχιόχι
ghttp://www.google.com/search?q=$1όχιόχι
ghhttps://github.com/$1όχιόχι
githubhttps://github.com/$1όχιόχι
googlehttp://www.google.com/search?q=$1όχιόχι
mediawikihttp://www.mediawiki.org/wiki/$1όχιόχι
metahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1όχιόχι
mwhttp://www.mediawiki.org/wiki/$1όχιόχι
ocomhttp://commons.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
ocommhttp://commons.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
ocommonshttp://commons.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
orthodoxsearchhttp://orthodoxsearch.org/results.html?cx=001671935754606957777:hgnmjfaaxts&query=$1&submitquery=Search&cof=FORID:9όχιόχι
orthodoxwikihttp://en.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
orthpediahttp://orthpedia.de/index.php/$1όχιόχι
osearchhttp://orthodoxsearch.org/results.html?cx=001671935754606957777:hgnmjfaaxts&query=$1&submitquery=Search&cof=FORID:9όχιόχι
owhttp://orthodoxwiki.org/$1ναιναι
owcomhttp://commons.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
owcommonshttp://commons.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractόχιόχι
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1όχιόχι
whttp://en.wikipedia.org/wiki/$1ναιόχι
wcommonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1όχιόχι
wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/$1όχιόχι
wmetahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1όχιόχι

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "Σε άλλες γλώσσες" listing when added to a page.

ΠρόθεμαURLΠροώθησηΕνσωμάτωση
arhttp://ar.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
bghttp://bg.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
elhttp://el.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
enhttp://en.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
eshttp://es.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
frhttp://fr.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
ithttp://orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:Italiano/$1ναιναι
mkhttp://mk.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
pthttp://pt.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
rohttp://ro.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
ruhttp://ru.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
srhttp://orthodoxwiki.orgναιόχι
tlhttp://tl.orthodoxwiki.org/$1ναιναι
Ανακτήθηκε από «https://el.orthodoxwiki.org/Ειδικό:Interwiki»