Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:13 Νοέμβριος

Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (†407). Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου (†1681).