Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 27

Μή είς αύριον αναβάλλου ή γάρ αύριον ουδέ ποτε λαμβάνει τέλος.