Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 2

Να θυμάσαι πάντοτε ότι και ο Υιός του Θεού με όλους τους φίλους Του, μπήκε στη βασιλεία Του, μέσα από αγκάθια και σταυρούς.