Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μαΐου 2

Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον θεόν όψονται.