Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 11

...ούτω είναι και εκείνος, όπου πλεονεκτεί πάντοτε να πλουταίνει, και αυτός πάλιν πτωχός είναι. Εις όλη του τη ζωή ζητιάνος