Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 5

Όσο ο άνθρωπος επιμελείται μόνο των αισθητών και ορατών πραγμάτων, τόσο από το Θεό απομακρύνεται. Όσο δε απομακρύνεται από το Θεό, τόσο απέχει και από τη γνώση των αισθητών πραγμάτων και προσπίπτει στην αισθητή απόλαυση. Όσο δε αυτή αυξάνεται τόσο η φιλαυτία εδραιώνεται στον άνθρωπο, οδηγώντας στην διαρκή αναζήτηση της ηδονής.