Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 1

Εκ της ταύτης [φιλαυτίας] γαρ ευλογοφανώς τίκτονται οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις εμμανείς λογισμοί.