Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Β

Βα

Βάαλ

Ο Βάαλ ήταν θεότητα της φύσης και ιδιαίτερα της γονιμότητας, με διαδεδομένη λατρεία μεταξύ των λαών της Εγγύς Ανατολής και της βόρειας Αφρικής κατά τους βιβλικούς χρόνους. Η Αγία Γραφή στηλιτεύει τη λατρεία του, η οποία είχε διαδοθεί κατά καιρούς και μεταξύ του περιούσιου λαού. Πολλά εξωβιβλικά στοιχεία για τη λατρεία του προσφέρουν τα λεγόμενα κείμενα της Ράς Σάμρα.
Βάαλ», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1963, στ. 553)

Βαβέλ

Πύργος της Βαβέλ ήταν η ονομασία κτίσματος, το οποίο, συμφωνά με τη διήγηση της Γενέσεως (11:1-9), ανεγέρθηκε στο μέρος όπου αργότερα οικοδομήθηκε η Βαβυλώνα, με σκοπό την υστεροφημία εκείνου του λαού. Ο Θεός διέκοψε την οικοδόμηση του, μπερδεύοντας τη γλώσσα των εργατών, ώστε να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Ο πύργος δεν ολοκληρώθηκε πότε και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν πάνω στη γη.
(Συλλογικό έργο, «Θρησκειολογικό Λεξικό», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σελ. 106-107)


Βασίλειον Ιεράτευμα

Βασίλειον Ιεράτευμα είναι ο βιβλικός δογματικός όρος που χρησιμοποιεί η εκκλησία για να προσδιορίζει το "λαό του Θεού".
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολικής Διακονία, Αθήνα 1998)

Βη

Βήμα, Ιερόν

Ιερό Βήμα αποκαλείται το ανατολικό τμήμα του ναού όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα και διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο ναό, από το μέγα εικονοστάσι (τέμπλο). Σε αυτό τον χώρο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι ιερείς καθώς και οι έχοντες λειτούργημα στο ναό (ψάλτες, νεοκόροι).
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολικής Διακονία, Αθήνα 1998)

Βι

Βίος και Πολιτεία

Ο όρος Βίος και Πολιτεία στην εκκλησιαστική πρακτική, αναφέρεται στα βιογραφικά στοιχεία των Αγίων. Αποτελεί ουσιαστικά μία σύντομη εξιστόρηση προσωπικών στοιχείων όπως τις σημαντικές ημερομηνίες ενός προσώπου, καθώς και την εξιστόρηση των αγώνων του.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολικής Διακονία, Αθήνα 1998)

Βε

Βενεδικτίνοι

Βενεδικτίνοι είναι η ονομασία του αρχαιότερου και ενός από τα σπουδαιότερα Μοναστικά τάγματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Είναι οργανωμένο με βάση τον Κανόνα του ιδρυτή του Αγίου Βενεδίκτου. Οι αρχές του ανάγονται στην ίδρυση της Μονής του Μόντε Κασίνο το 529. Φημιζόταν για την ιεραποστολική του δράση. Σήμερα (2005) αριθμεί 349 Αβαεία και 7.876 μοναχούς
(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 14, σ. 19 — Annuario Pontificio per l'anno 2007, σ. 1452)

Βλ

Βλασφημία

Ανόσιος και υβριστικός λόγος που στρέφεται εναντίον του Θεού, αγίων προσώπων ή ιερών συμβόλων. Συνεκδοχικά η κατάρα ή η βρισιά εναντίον κάποιου προσώπου.
(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 14, σ. 470)

Βο

Βουδδισμός

Ο Βουδδισμός είναι μια φιλοσοφική και θρησκευτική διδασκαλία και ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κινήματα της εποχής μας. Ηγέτης και διδάσκαλος ήταν ο Γκαουτάμα Σινχάρτα και ξεκίνησε από την ανατολή. Χαρακτηριστική διδασκαλία του Βουδδισμου είναι η μη ύπαρξη Θεού, με τη διαδεδομένη έννοια που υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό, καθώς και η μετεμψύχωση.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολικής Διακονία, Αθήνα 1998)