Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 13

Δεν είναι δυνατό εκείνος που αγωνίζεται για την αρετή να μην έχει πολλούς εχθρούς