Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 1

Η ιστορία έγινε ιερή στην πλήρη της διάσταση, από τότε που «ο Λόγος έγινε σάρκα» και κατέβηκε στον κόσμο για την κάθαρση και τον εξαγιασμό του