Συζήτηση:Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

"Oύτος ο μακάριος Iγνάτιος ήτον εκείνο το νήπιον, οπού εζήτησεν ο Δεσπότης Xριστός έτι ζωντανός ων, και πιάσας αυτό και εναγκαλισάμενος είπε ταύτα τα λόγια• «Όστις ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη Bασιλεία των Oυρανών. Kαι ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον έν, επί τω ονόματί μου, εμέ δέχεται» (Mατθ. ιη΄, 4). Όθεν εκ της αιτίας ταύτης ωνομάσθη ο Άγιος ούτος κατ’ εξαίρετον τρόπον Θεοφόρος."

"Εν δε τω Συναξαριστή των Pώσσων τω εκ των χειρογράφων Kωδίκων του εν Pώμη Bατικάνου, ήτοι της Bιβλιοθήκης, συναθροισθέντι, γράφεται ότι οι λέοντες δεν έφαγον ακόμη ούτε την καρδίαν του Aγίου. Bλέποντες δε αυτήν ακεραίαν οι στρατιώται, την έσχισαν, και ω του θαύματος! εύρον γεγραμμένον εις αυτήν με χρυσά γράμματα το όνομα Iησούς Xριστός."

Νομίζω ότι αυτές τις δύο επισημάνσεις που κάνει ο Άγιος Νικόδημος στον Συναξαριστή του, θα πρέπει κάπου ως υποσημείωση να τις αναφέρουμε.

--Σ.Σ. 20:16, 21 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)


Σε ένα άρθρο το οποίο περιέχει ιστορικές πηγές, δε βάζουμε συναξαριστές. Η λογική των συναξαριών ιστορικά συνεκτιμάται με βάση τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές, αλλά όταν δεν υπάρχει καμία, είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη, λόγω της συμβολικής γλώσσας που χρησιμοποιείται. Γι αυτό και σημειώνουμε τα άρθρα που προκύπτουν από συναξαριστή και πιθανότατα μέσα στο νέο χρόνο θα φτιάξω και κάποιο πρότυπο το οποίο να το δείχνει εξ αρχής. Θέλει προσοχή αυτό το λεπτό σημείο, διότι είμαστε εγκυκλοπαίδεια, ουσιαστικά παράγουμε έργο από τη λεγόμενη "επιστημονική θεολογία", όσο καταχρηστική και αν είναι στα πλαίσια της ορθοδοξίας. Προτιμάμε ιστορικές πηγές και συνεκτιμάμε ιστορικά τους συναξαριστές.--Στουδίτης 21:14, 21 Δεκεμβρίου 2008 (UTC)