Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ευαγγελιστής Ιωάννης

13 bytes προστέθηκαν, 10:01, 27 Ιουλίου 2009
μ
Η σχέση Πατρός-Υιού
====Η σχέση Πατρός-Υιού====
Η σπουδαιότητα της θεολογίας του βιβλίου αυτού Ιωάννη έγκειται στον εγκαινιασμό μίας νέα τάσης. Πέρα δηλαδή της ταύτισης του ευαγγελίου με τον Ιησού και την απόδοση της έννοιας Λόγος στον Κύριο με απώτερο σκοπό όπως καταδείχτηκε στην ταυτοποίηση και απόδοση σαφούς υπόστασης προς το δεύτερο πρόσωπο της [[Αγία Τριάδα|Αγίας Τριάδας]], την επιτομή της σχέσης μεταξύ Πατρός και Υιού. Γι αυτο και η θεολογία του είναι πρωτοποριακή αν και δεν αποτελεί μία αντικειμενοποιημένη διδασκαλία, την οποία καλείται να ακολουθήσει ο κάθε πιστός για μία ανεπανάληπτη σχέση<ref>Σκουτέρης, ενθ.αν., σελ. 112</ref>. Η θεολογία του Ιωάννη σαφώς διαχωρίζει όμως την επιτομή αυτή σε δύο στάδια. Την έννοια της εσωτερικής σχέσης των δύο προσώπων, δηλαδή της θεολογικής σχέσης, καθώς και της εξωτερικής (ad extra), δηλαδή της οικονομικής.
Το ευαγγέλιο λοιπόν ταυτίζεται με τον Κύριο και η υποστατικότητα αυτού τονίζεται με τον εμφατικό βιβλικό τρόπο με την έννοια του ''"εγώ ειμί"''. Η φράση σαφώς και είναι βιβλική καθότι ο Θεός διαβεβαίωσε τον Μωυσή στη βάτο ότι ''"εγώ ειμί ο ων"'' (''Έξοδος 3, 14''). Επίσης δηλώνει και στον ισραηλιτικό λαό πως ''"Εγώ ειμί ο θεός, και ουκ εστίν άλλος"'' (''Ησαΐας 45, 22'') και ''"άκουέ μου, Ιακώβ και Ισραήλ, ον εγώ καλώ. Εγώ ειμί πρώτος, και εγώ ειμί εις τον αιώνα"'' (''Ησαΐας 48, 12''). Εδώ λοιπόν ο Θεός ομιλεί με υποστατικό τρόπο. Και ο Θεός που ομιλεί δεν είναι άλλος από τον άσαρκο Λόγο, που φανερώνει και τον Πατέρα. Ο Ιωάννης συνάμα μας αναφέρει με σαφήνεια περισσότερες από δέκα ομολογίες του Κυρίου ο οποίος αναφέρει επίσης το ''"εγώ ειμί"'' (Ιω. ''4, 25-26. 6, 35. 8, 12. 8, 24. 8, 28. 10, 7-9'' κ.α.). Είναι σαφές λοιπόν από τις δηλώσεις αυτές ότι η φανέρωση του Θεού δε στηρίζεται απλώς σε εικόνες και προτάσεις αλλά σε σαφή άμεση γνώση αφού ο Ιησούς, δεν είναι απλώς ένας ψιλός άνθρωπος, αλλά ο θεός ο οποίος ''"Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν·"'' (''Α΄ Ιωάννου 1, 1-2'').
12.398
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης